Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2.0
Ersätter
1.2
Giltig from
2019-05-21
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Faeces-odling, tarmpatogena bakterier

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: FODL) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Ange alltid på remissen infektionsort (utlandssmitta eller inhemsk smitta), misstänkt smittkälla, förekomst av blodiga diarréer samt insjukningsdatum.

Provtagning

Faeces i bomullspinne. Provtagningspinnen doppas direkt i faeces. Provet kan även tas direkt från rektalslemhinnan i samband med rektoskopi.

Provhantering

Provtagningsset Svart hatt.
Kyltransport.

Svarsrutiner

Negativa inom 3 dagar, positiva inom 1 vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt//ingen växt

Indikation

Infektiös diarré och buksmärtor, ibland med kräkningar och feber.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Riktad mot Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia. (Obs! Anmälningspliktiga). Se även Vibrio-odling. Plesiomonas species och Aeromonas species (förknippas vanligen med milda, självbegränsande diarrétillstånd) ska särskilt efterfrågas på remissen! Renkultur av jästsvamp >10E6/g anges, likaså frånvaro (<10E3/g) av aerob normalflora.
Patienter med akut diarré: Tag odling x 1 (ev. också parasitprov). Om resultatet är negativt, men symtomen kvarstår, upprepa provtagningen. Patient som får diarré 3-4 dagar efter intagning bör testas för C. difficile toxin.
Patienter med blodig diarré och/eller hemolytiskt uremiskt syndrom: skicka även prov till Laboratoriemedicin, Bakteriologi, NUS för odling av enteropatogena E. coli (0157 m.fl).

Resistensbestämning utförs ej rutinmässigt för Salmonella, Campylobacter och Yersinia eftersom dessa infektioner normalt ej behandlas. Om resistensbestämning önskas i efterhand kan detta begäras. Resistensbestämning utförs alltid för Shigella eftersom behandling har god effekt på symptom och smittbärarskap.

Interferens och felkällor

Känsligheten, framförallt för Shigella, sjunker vid långa transporttider (>24 timmar).

Upprepad provtagning ger signifikant fler positiva fynd än enstaka prov. Utbytet beräknas vara 70-80 % vid varje provtagningstillfälle. Därför rekommenderas 2-3 prover per patient.

Metod

Odling på selektivt substrat, anrikning i buljong.

Ackrediterad

Ja

 Sökord:

FODL, faeces-odling, campylobacter, diarré, gastroenterit, reaktiv-artrit, salmonella, Shigella, Yersinia
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2019-05-21 14:13