Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2023-01-16
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Epstein-Barr virus (EBV)-antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss. Rekommenderad metod EBV-serologi (VAS-kod: EBV).

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss används mikrobiologens pappersremiss (innebär en extra kostnad).

VAS-kod monoak skapar beställning av snabbtest för heterofila antikroppar, och utförs på Mikrobiologen SY. Kompletteras alltid med specifik EBV-serologi.

VAS-kod monnuQ skapar beställning av snabbtest för heterofila antikroppar, och utförs på samtliga länslab men kompletteras EJ med specifik EBV-serologi.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art nr 12631 eller art nr 28331

Provhantering

Centrifugeras 2400g i 5 minuter vid rumstemperatur. Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur

Svarsrutiner

Samtliga prover analyseras för förekomst av EBNA IgG, EBV VCA IgG- och IgM. Klinisk tolkning bifogas svaren. Analyseras måndag till fredag. Akut analys kan i vissa fall utföras vardagar kontorstid på begäran men endast efter kontakt med laboratoriet.
Heterofila antikroppar är ett komplement till EBV-serologi och utförs på samtliga länslaboratorier och analyseras alla dagar i veckan (se ovan under Remiss ang. beställningsrutiner).

Referensintervall/Beslutsgräns

Påvisad/Ej påvisad

Indikation

Primär EBV-infektion (monukleos, körtelfeber). Feberutredning. Påvisande av latent EBV-infektion vid transplantationsutredning

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Epstein-Barrvirus (EBV) hör till Herpesvirusfamiljen som alla ger livslångt bärarskap, dvs virus ligger kvar latent i kroppen efter primärinfektion. Hos barn är primärinfektionen ofta asymtomatisk eller mild men kan hos ungdomar och vuxna orsaka mononukleos;tonsillit, lymfadenopati, feber, trötthet, splenomegali, leverpåverkan och lymfocytos med atypiska lymfocyter Efter en akut kliniskt symtomgivande primärinfektion (akut mononukleos) eller subklinisk primärinfektion, ingår EBV ett latensstadium i B-lymfocyterna. Kan reaktiveras vid immunsuppression. Salivkontaktsmitta. Vid symtomdebut är VCA IgM vanligen positivt. VCA IgG är vanligen positiv efter några dagar upp till ca 2 veckor. EBNA IgG bildas flera månader efter insjuknande, och talar således för tidigare genomgången primär EBV-infektion. EBNA IgG kvarstår vanligen livslångt hos immunkompetenta. Ett fåtal individer, ca 5%, bildar inte EBNA IgG av den klass (EBNA 1) som påvisas i testet.
Även vid reinfektion kan VCA IgM ses. EBV DNA PCR rekommenderas hos immunsupprimerade patienter (analyseras på 2 Viruslab Umeå).
Akut mononukleos kan även påvisas med snabbtest för Heterofila antikroppar; analysen utförs på samtliga länslabb. Endast på Mikrobiologen kompletteras heterofila antikroppar med EBV-VCA/EBNA serologi. Heterofila antikroppar är riktade mot icke-virusspecifikt antigen och bildas vanligen hos tonåringar och vuxna i upp till ca 75-95 % av fallen, för barn <12 år är testet mindre känsligt.

Interferens och felkällor

EBV VCA/EBNA; korsreaktivitet, ffa IgM, gentemot andra virus i herpesgruppen (tex CMV). Frågeställning reaktiverad EBV bör analyseras med EBV DNA (PCR, Viruslab Umeå). Vid kvarstående frågeställning aktuell EBV-infektion kan labläkare kontaktas för eventuella kompletteringar.

Heterofila antikroppar; otillräcklig sensitivitet hos ffa barn. Ospecifik reaktivitet avseende EBV kan föreligga vid flera såväl infektiösa som icke infektiösa tillstånd

Metod

Antikroppspåvisning genom immunoassay med chemiluminiscensindikator (EBV VCA, EBNA)

Antikroppspåvisning genom immunkromatografi (heterofila antikroppar)

Ackrediterad

NejSökord:

EBV Epstein Barr virus herpesvirus heterofila antikroppar mononukleos monospot monoak monnuQ kissing disease körtelfeber
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2023-01-16 12:11