Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
4.0
Ersätter
3.1
Giltig from
2019-05-09
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Epstein-Barr virus (EBV)-antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-remiss. Provkod för EBV-serologi EBV. Provkod för heterofila antikroppar "monoak". I andra hand pappersremiss

Provtagning

Gelrör med gul propp.

Provhantering

Centrifugeras 2400g i 5 minuter vid rumstemperatur. Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur

Svarsrutiner

EBV VCA/EBNA; Besvaras inom 1-4 dagar. Heterofila antikroppar; dagligen. Heterofila antikroppar endast indicerad om kort svarstid är viktig. Kan beställas separat men analysen kompletteras av laboratoriet oavsett utfall, med specifik EBV-serologi EBV VCA/EBNA

Referensintervall/Beslutsgräns

Påvisad/Ej påvisad

Indikation

Primär EBV-infektion (monukleos, körtelfeber). Påvisande av latent EBV-infektion vid transplantationsutredning

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Epstein-Barrvirus (EBV) hör till Herpesvirusfamiljen. Primärinfektion med EBV sker ofta som en asymtomatisk infektion tidigt i livet. Efter en akut kliniskt symtomgivande primärinfektion (akut mononukleos) eller subklinisk primärinfektion, ingår EBV ett latensstadium i B-lymfocyterna. Kan reaktiveras vid immunsuppression. Salivkontaktsmitta. Positivt VCA IgM-antikroppar är tecken på aktiv infektion, vanligen primär men även reaktiverad. EBNA 1 IgG (Epstein–Barr nuclear antigen 1) kan påvisas tidigast efter primärinfektionen, tidigast 6-8 veckor efter symptomdebut. Dessa kvarstår vanligen hos immunkompetenta. Påvisande av EBNA IgG talar för tidigare genomgången primär EBV. Ett fåtal individer bildar inte EBNA IgG av den klass som påvisas i testet.

Samtliga prover analyseras för förekomst av EBNA-1 IgG. Negativa eller lågreaktiva kompletteras med EBV VCA IgG- och IgM. Klinisk tolkning bifogas svaren. Akut analys kan i vissa fall utföras vardagar kontorstid på begäran men endast efter kontakt med laboratoriet!.

Heterofila antikroppar; indikation kan ibland finnas vid brådskande frågeställningar men kompletteras alltid av lab med EBV-VCA/EBNA,"se interferens och felkällor" nedan.

Interferens och felkällor

EBV VCA/EBNA; korsreaktivitet, ffa IgM, gentemot andra virus i herpesgruppen (tex CMV). Frågeställning reaktiverad EBV bör analyseras med EBV DNA (PCR, Viruslab Umeå). Vid kvarstående frågeställning aktuell EBV-infektion kan labläkare kontaktas för eventuella kompletteringar.

Heterofila antikroppar; otillräcklig sensitivitet hos ffa barn. Ospecifik reaktivitet avseende EBV kan föreligga vid flera såväl infektiösa som icke infektiösa tillstånd

Metod

Antikroppspåvisning genom immunoassay med chemiluminiscensindikator (EBV VCA, EBNA)

Antikroppspåvisning genom immunkromatografi(heterofila antikroppar)

Ackrediterad

NejSökord:

EBV Epstein-Barr-virus herpesvirus heterofil heterofila antikroppar mononukleos monospot monoak
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2019-05-09 16:35