Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2023-07-27
Upprättat av
EV
Godkänt av
MY

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (kod: ESBL). Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss använd Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Viktig remissinformation: Klinisk infektion, smittspårning, utlandsvistelse

Vid smittspårning av ESBLcarba finns särskild kod.

Provtagning

Provtagningsmateriel: transportrör med agar (svart kork, art nr: 16205). Urinrör (art nr:28333).

Provmaterial; faeces (screening), sekret från katetrar/stomier, sårsekret, urin mm

Vid screening av bärarskap: Odlingspinne förs in i ändtarmen eller stomi i förekommande fall, avföring ska finnas på pinnen. Alternativt kan prov tas från avföring, doppa odlingspinnen i avföringen.

Provtagning/ screening från så kallade riskfaktorer, aktuellt till exempel hos patienter i kontakt med slutenvård (inläggning/operation mm).

Sår: Fukta pinnen vid behov. Ta prov från sår innan rengöring.

KAD/Urin: Kastat eller insamlad urin i urinodlingsrör.

Olika former av konstgjorda öppningar tex PEG, tracheostomi: Fukta pinnen vid behov. Ta prov från sår innan rengöring.

VRE-odling kan göras från samma pinnar men viktigt att klistra fast etikett för både ESBL och VRE på provet. Om man i samband med ESBL-odling även önskar allmän odling för bakterier skickas separat prov och remiss för detta.

Provhantering

Kyltransport

Svarsrutiner

Prover odlas dagligen. Vid negativt resultat svar inom 2 vardagar. Positivt odlingsresultat tar i allmänhet något dygn till.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt av ESBL och/eller växt av ESBLcarba. Ingen växt av ESBL.

Indikation

Smittspårning. Screening vid inläggning eller innan operation till exempel om person bor tillsammans med person med känt bärarskap, efter långvarig utlandsvistelse eller om vårdad utomlands. Se även vårdhygiens dokument Provtagning-screening patient MRB – Multiresistenta bakterier.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

ESBL (extended spectrum beta-lactamase) inkluderar ESBL-A, ESBL-M och ESBLcarba. ESBL definieras som ett betalaktamas som bryter ned cefotaxim och/eller ceftazidim och/eller karbapenemer OCH genen som kodar för resistensen är överförbar mellan olika stammar av samma art och mellan olika arter.

ESBL förekommer framför allt hos gramnegativa tarmbakterier (Enterobacterales) som till exempel Escherischa coli och Klebsiella pneumoniae. Dessa bakterier förekommer normalt i tarmfloran hos friska människor utan att orsaka infektion (kolonisation), men kan även orsaka olika behandlingskrävande infektioner såsom urinvägsinfektioner, bukinfektioner och sepsis.

ESBL och ESBLcarba är anmälningspliktiga för läkare vid laboratorium. För ESBLcarba gäller även klinisk anmälnings- och smittspårningsplikt av behandlande läkare.

Inom vården kan bristande följsamhet till basala hygienrutiner med förorenade händer och kläder föra smitta vidare från en patient till nästa. Dåligt rengjord sanitär utrustning/instrument kan bidra till spridningen och överbeläggningar är en riskfaktor.

Interferens och felkällor

Kontrollera att faeces finns på provpinnen efter provtagning. Rengör inte sår/hudlesion innan provtagning, ESBL och ESBLcarba kan finnas i den koloniserande floran.

Metod

Odling på medium innehållande antibiotika

Ackrediterad

NejSökord:

ESBL ESBL-A ESBL-M carba ESBLcarba smittspårning MRB multiresistenta bakterier
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Minna Ygge
  • Senast ändrad: 2023-07-27 08:19