Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.3
Ersätter
1.2
Giltig from
2012-12-11
Upprättat av
MY
Godkänt av
PC

ESBL-bildande tarmbakterier, screeningodling

Indikation

Misstanke om förekomst av ESBL-bildande tarmbakterier. Rekommenderas t.ex. i samband med smittutredning, när en patient som tidigare varit/är bärare av ESBL-bildande bakterier ska återinläggas på sjukhus, patienter som sjukhusvårdats utomlands. Se även PM ESBL - handläggning av patient samt ESBL-CARBA - handläggning av patient på Vårdhygiens hemsida.

Provmaterial

Faeces på pinne. Samt i förekommande fall sår/hudlesioner, drän etc., urin (om patienten har/har haft KAD eller katetreras intermittent.

Provtagning och transport

Faeces: Provtagningsset Svart hatt art. nr. 16205. Kyltransport. För övriga lokalisationer, se separata anvisningar för dessa.

Om man i samband med ESBL-odling även önskar allmän odling för bakterier, skickas separat prov och remiss för detta.

Metoder

Odling på medium innehållande antibiotika.

Svarstid

Vid negativt resultat svar inom 2 dygn. Positivt odlingsresultat tar i allmänhet något dygn till.

Kommentar

Bredspektrum betalaktamaser (ESBL, extended spectrum betalactamase) är enzymer som klarar av att hydrolysera tredje generationens cefalosporiner (t.ex. cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon) och monobaktamer (aztreonam). En oroande utveckling är att nya typer av ESBL, ESBL-carba, beskrivs allt oftare internationellt och har även påträffats hos svenska patienter. Dessa har förmåga att även inaktivera karbapenemer (t.ex. ertapenem, imipenem, meropenem). ESBL ses fr.a. hos tarmbakterier som Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae, men de finns även hos andra gramnegativa tarmbakterier. ESBL-bildande bakterier ökar stadigt och är idag de vanligaste förekommande multiresistenta bakterierna. Gener för ESBL sitter på s.k. plasmider, vilket innebär att resistensen är direkt överförbar mellan bakterier, s.k. "smittsam resistens".  ESBL-carba är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen sedan 15 mars 2012.Sökord:

ESBL-bildande_tarmbakterier ESBL multiresistenta-gramnegativa bakterier ESBL-bildande-Enterobacteriaceae screeningodling multiresistenta bakterier
  • Redaktör: Ella-Karin Blomqvist
  • Ansvarig: Peter Cettner (peter.cettner@nll.se)
  • Senast ändrad: 2016-05-02 16:46