Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Laboratoriemedicin
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2.0
Ersätter
1.0
Giltig from
2018-06-27
Upprättat av
BL
Godkänt av
MY

Dentalt unitvatten

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Provtagningsrör för dentalt unitvatten beställs från Mikrobiologen och skickas tillsammans med kylklampar (en kylklamp till fyra rör)

Vatten från olika instrument och tappställen som är kopplade till den dentala uniten tappas i rör som är preparerade med natriumtiosulfat-lösning.

Provhantering

Mellan provtagning och analys bör tiden vara så kort som möjligt och helst inte överstiga 24 timmar för ett kylt prov.

Svarsrutiner

Svarstid 3 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Heterotrofa bakterier <100 cfu/mL

Indikation

Prov tas för att kontrollera växt av heterotrofa bakterier i dentalt unitvatten.

Medicinsk bakgrund/tolkning

I tandvården används vatten för avkylning vid arbete med borrmaskin och ultraljuds-instrument samt att spola eller spreja rent under arbetets gång. En dental unit är försedd med ett system av rör, slangar och ventiler som leder vattnet fram till kopplingarna för respektive instrument. Ledningssystemet i uniten är anslutet till det kommunala vattennätet vilket betyder att det inkommande vattnet håller dricksvattenkvalitet. Genomströmningshastigheten på vattnet i systemet är låg. Det finns många retentionsställen och långa perioder med stillastående vatten gör att en biofilm bildas. Från biofilmen frisätts mikroorganismer som kontaminerar patientens munhåla. Det totala antalet mikroorganismer i unitens vatten är oftast högre än i dricksvatten. När man använder borrmaskin eller ultraljudsinstrument bildas en mikrobiell aerosol som kan inandas av både patient och personal.

Metod

Ingjutning av provmaterial i agar.

Ackrediterad: NejSökord:

Dentalt unitvatten