Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2023-01-16
Upprättat av
UL
Godkänt av
UL

Clostridiodes difficile toxin

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk via VAS (VAS-kod Fclost.) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Ca 1 tsk flytande/lös faeces (ej fast!) i rör med sked utan tillsats, art nr 15450. Ej bomullspinne!

Provhantering

Kyltransport. Prov bör testas så fort som möjligt men kan förvaras i kyl 2-8°C i 5 dagar.

Svarsrutiner

Utförs dagligen vardagar. Besvaras omgående Påvisad/Ej påvisad

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad

Indikation

> 3 lösa avföringar senaste 24 timmar i nära anslutning till antibiotika behandling

Fast avföring är ingen indikation för analys!

Medicinsk bakgrund / Tolkning

C. difficile är anaeroba toxinbildande grampositiv stavar. Bakterien är den vanligaste orsaken till antibiotika-associerad diarré (AAD) och kolit och kan orsaka livshotande pseudomembranös kolit. Sjukdomsbilden kan variera från mycket lindrig diarré till väldigt hög feber och blodiga diarréer.

Så gott som samtliga kliniskt använda antibiotika kan utlösa C.difficile-infektion. Patienter som får diarré efter intagning bör testas för C. difficile.

Bakteriens förmåga att bilda sporer gör att den lätt sprids och är svår att eliminera från vårdmiljöer. Sporerna är mycket resistenta mot både upphettning och desinfektionsmedel och kan överleva i miljön i år och kan utsöndras i faeces lång tid efter avslutad behandling.

C. difficile bildar åtminstone två aktiva toxiner, A och B. Toxin B är ett extremt potent cytotoxin, tusenfalt mer potent än toxin A. De båda toxinerna orsakar svåra vävnadsskador på intestinal mukosa vilket resulterar i blodiga, vattniga diarréer. Toxinerna kan påvisas i feces och oftast kan båda toxinerna påvisas samtidigt. Cirka 25 % av C. difficile-isolat producerar ej toxin och anses då inte vara sjukdomsframkallande.

Riskfaktorer är antibiotikabehandling ffa cefalosporiner, klindamycin, kinoloner i regel inom 2-(6) veckor), hög ålder, bakomliggande sjukdom tex malignitet, nedsatt njurfunktion, cytostatika behandling, tarmintervenstion såsom operation, sond, scopi.

Om misstanke på C. difficile-utbrott på avdelning skall odling begäras och provet ska skickas till Mikrobiologen i Umeå.

Interferens och felkällor

Tidigare positivt resultat medför att testet förväntas vara positivt 1-2 veckor. Förnyad provtagning under denna period är därför av lågt värde.

Metodens höga känslighet gör att bärarskap kan detekteras, därför ska ej fast faeces analyseras.

Metod

LAMP (loop mediated isothermal DNA amplification)

Med LAMP påvisas DNA kodande för C.difficile toxingen A och B. Metoden är betydligt känsligare än tidigare vanligt förekommande immunologiska toxintester.

Ackrediterad

JaSökord:

Clostridioides difficile C difficile antibiotika-associerad diarré AAD Clostridium difficile Pseudomembranös kolit Enterokolit diarré kolit toxin A och B ileus toxisk dilatation Fclost