Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2020-04-17
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

CMV (Cytomegalovirus)-antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod CMV) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Gelrör med gul propp eller kapillärblod i mikrotainerrör med gul propp.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analysen utförs måndag-fredag.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras som IgM/IgG-antikroppar påvisade/ej påvisade. Tolkningskommentar bifogas.

Indikation

Påvisande av primär CMV-infektion. Utredning av misstänkt sekundär CMV-infektion (reaktiverad- eller reinfektion) vanligen tillsammans med CMV DNA (PCR) kvantitativ påvisning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Cytomegalovirus tillhör herpesvirusfamiljen (liksom bl.a. EBV och Herpes simplex) och infekterar människan vanligtvis i tidig barnaålder. Mer än 50 % av vuxna i den industrialiserade världen har IgG-antikroppar. Liksom andra herpesvirus ligger CMV latent i organismen och reaktiveras under vissa förhållanden t.ex. immunosuppressiv behandling, maligna sjukdomar eller andra tillstånd. Virus sprids via blod och sekret. Dess största humanpatogena betydelse är som opportunistisk patogen hos immunsupprimerade samt genom intrauterin infektion som orsak till kongenital infektion. Primärinfektion postnatalt hos immunkompetent är inte sällan subklinisk eller kan gå med febertillstånd med leverpåverkan och ibland även med körtelfeberliknande symtom. Kongenital generaliserad infektion kan manifestera sig i hepatosplenomegali, icterus, trombocytopeni och hudblödningar samt risk för skador på barnets nervsystem. En mindre del av de kongenitalt infekterade får bestående hjärnskador, t.ex mental retardation, hörselskador, IQ-nedsättning och inlärningssvårigheter. Sekundär CMV-infektion (reaktivering eller reinfektion med annan stam) uppstår f.f.a hos immunsupprimerade och kan yttra sig som feber med leverpåverkan och ibland fokala manifestationer ex pneumonit, colit m.m.
Hos transplanterade finns även en rejektionsproblematik.
Förekomst av endast IgG-antikroppar i enstaka prov tyder på latent eller reaktiverad infektion. Reaktiverad infektion kan gå med signifikant IgG-titerstegring i parade sera, med eller utan IgM-reaktivitet. IgM-svar ses vid primär infektion följt av ett IgG-svar.

Relaterad diagnostik: prov för påvisning och kvantifiering av CMV- viremi samt för påvisning av viruri (CMV PCR) skickas till Klinisk virologi, Laboratoriemedicin, NUS.

Interferens och felkällor

IgM korsreaktivetet mot andra herpesvirus, t.ex EBV och HSV. Ospecifika, fr.f.a. lågreaktiva IgM förekommer.

Metod

Påvisande av IgG och IgM antikroppar i serum med kemiluminiscensteknik (CMIA) .

Ackrediterad

NejSökord:

Cytomegalovirus, CMV, kongenital infektion