Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2022-10-27
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

VAS i första hand (provkod CCP) eller Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art nr 12631. Minst 0,5 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art nr 13066.

Provhantering

Centrifugeras 2400g i 5 minuter vid rumstemperatur.
Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller
rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs normalt 2 gånger per vecka. Besvaras kvantitativt. 
Referensintervall medföljer svaret. 

Referensintervall/Beslutsgräns 

< 7 U/mL = Negativ
7-10 U/mL = Gränsvärde
> 10 U/mL = Positiv

Fördelning av anti-CCP bland 50 blodgivare

Indikation

Misstanke om reumatoid artrit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Anti-CCP rekommenderas som förstahandsval vid serologisk utredning av RA, då den har högre sjukdomsspecificitet än reumafaktorn(RF).

Reumatoid artrit (RA) är en vanligt förekommande, systemisk autoimmun sjukdom som drabbar 0,5-1 % av befolkningen. Diagnosen RA ställs primärt genom kliniska manifestationer i form av fr.a. småledsartriter men också genom laboratoriefynd såsom förhöjd SR och CRP samt påvisande av antikroppar mot cykliskt citrulinerade peptider (anti-CCP) och Reumatoid Faktor (RF).
Anti-CCP kan detekteras tidigt under utvecklingen av RA. Tidig diagnos av RA är till stor fördel för patienten då tidigt insatt behandling är av största vikt för att motverka sjukdomens progress

Påvisande av såväl RF som anti-CCP ingår numera i sjukdomskriterierna för RA.

Anti-CCP har betydligt högre specificitet (>95 %) för RA än vad RF har (ca 85%)  då den senare oftare är positiv vid andra autoimmuna sjukdomar och i högre frekvens hos friska.
Då båda antikropparna påvisas är specificiteten så hög som 99% för RA.
Sensitiviteten för var och en  är dock inte högre än ca 70%.

Notera att CCP och RF är analyser som kan komplettera varandra. CCP-negativa RA patienter kan vara RF-positiva och vise versa. 

Metod

Påvisar anti-CCP IgG med ELiA teknologi (Phadia)

Ackrediterad

Ja Sökord:

CCP, anti-CCP, reumafaktor, RF, RA, reumatoid artrit, autoantikropp