Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2021-09-23
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-kod: ODLING

I första hand elektronisk remiss alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Om direktmikroskopi önskas ska det beställas med VAS-kod: MIKRO

Provtagning 

Desinfektera huden noggrant före provtagning. Punktera och aspirera med steril spruta

10 mL dialysvätska i sterilt rör utan tillsats (art nr 16580) och 8-10 mL i aerob och anaerob blododlingsflaska.

Vid små provmängder prioriteras sterilt rör och anaerob flaska.

Provhantering 

Provrör förvaras i kylskåp i väntan på transport. Blododlingsflaskor förvaras i rumstemperatur. Proverna skickas snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Negativa resultat besvaras efter sex dagar, positiva telefonbesvaras.

Referensintervall/Beslutsgräns

VÄXT/Ingen växt

Indikation 

Misstanke om peritonit hos dialyspatient.

Medicinsk bakgrund/Tolkning 

CAPD = continuous ambulatory peritoneal dialysis

Peritonealvätskan är vanligen grumlig vid infektion. KNS är den vanligaste etiologin vid peritonit, i övrigt är S. aureus, alfastreptokocker, enterokocker och gramnegativ tarmflora relativt vanliga. Även jästsvamp (C. albicans) kan vara orsak till peritonit. S. aureus och Pseudomonas är vanligast vid kateter- och tunnelinfektioner.

Interferens och felkällor

Vid bristfällig desinfektion av huden före punktion kan hudfloran ge positiva odlingar.

Metod 

Odling, anrikas.

Acrediterad

JaSökord:

CAPD-vätska dialys dialysvätska peritonialvätska peritonit PD-odling PD-peritonit peritonealdialys odling
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2022-05-31 13:59