Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3.0
Ersätter
2.0
Giltig from
2019-11-21
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Blododling inkl svamp

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk (VAS-kod Bodl) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Även svamp-blododling beställs med VAS-kod Bodl

Provmaterial

Blododlingsflaskorna BACTEC PLUS+ Aerobic/F och BACTEC PLUS+ Anaerobic/F inokuleras vardera med 10 mL. Markera mängden 10 mL på flaskan med ett sträck, och håll flaskan upprättstående vid provtagning.

Barnflaskan BACTEC PEDS PLUS F (aerob) med 1-3 mL blod (helst 3 mL).

Se närmare beskrivning av provtagning.

Desinfektera huden med klorhexidinsprit under minst 5 sekunder, huden ska vara fuktig minst 30 sekunder och sedan lufttorka. Berör inte huden efter desinfektion.

Desinfektera membranet till blododlingsflaskor minst 5 sekunder. Låt lufttorka.

Vid blododling rekommenderas två flaskpar, totalt 40 ml blod, dessa kan tas ur samma stick. Slaskrör (kemlabrör, som kan skickas för kemlabanalyser) tas först, därefter i ordningen aerob, anerob, aerob, anaerob flaska.

Vid misstanke om svampsepsis inokuleras Mycosis IC/F blodflaska med 10 mL blod. Om Mycosis-flaskor saknas, tas flaskor enligt ovan, svampmisstanke anges på remissen. Svamp-blododling beställs med VAS-kod Bodl.

Vid endokarditfrågeställning rekommenderas tre flaskpar à 20 ml (=60 ml) som tas inom den första timmen innan behandling inleds. Ange endokardit-frågeställning på remissen.

Om patienten har centralkateter/venport rekommenderas att ett flaskpar tas från infarten och ett flaskpar tas från perifer ven, ange på remissen och på varje flaska var provet är taget.

Provhantering

Viktigt med snabb transport till laboratoriet efter provtagning. Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Blododlingsflaskor rekvireras från Materialcentrum.

Svarsrutiner

Positivt svar: 1-6 dagar
Negativt svar: 6 dagar
Positiva fynd telefonbesvaras.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstanke om sepsis, inklusive svampsepsis. Misstanke om endokardit. Misstanke om venport/katetersepsis.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Blodvolymen är den enskilt viktigaste faktorn för att påvisa mikroorganismer vid blododling. Sammanlagd blodvolym om 40 ml (10 ml/flaska) rekommenderas för vuxna för optimerad sensitivitet. Antibiotikas insättande får inte fördröjas! Dubbla blododlingar höjer känsligheten, men bidrar också till att utvärdera eventuell hudförorening och för att diagnosticera katetersepsis.

Frossa och feber är symtom på att mikroorganismerna invaderat blodbanan. Prov för odling skall tas så fort som möjligt efter det att frysningen börjat.

Under pågående antibiotikabehandling bör prov tas när antibiotikakoncentrationen är som lägst, dvs innan nästa dos.

Klinisk misstanke om brucellos eller tularemi ska anges på remissen på grund av risk för laboratoriesmitta. Vid positivt utslag på blododling skickas provet vidare till Referenslab för identifiering.

Interferens och felkällor

För kort desinfektionstid, mindre än 30 sekunder, eller orena/osterila handskar, palpering av ven efter desinfektion, ej användande av slaskrör kan innebära att blodflaskan förorenas av hudbakterier.

Metod

Blododlingssytem BD BACTEC

Ackrediterad

JaSökord:

Blododling Sepsis Endokardit SIRS Svampsepsis Brucellos Tularemi Kateterrelaterad sepsis Bakteriemi katetersepsis venportsepsis septisk blododlingsflaska aerob flaska anaerob flaska mycosis flaska