Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2023-05-22
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Ascites, odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: ODLING ange provmaterial ascites/bukvätska) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss. Direktmikroskopi ska begäras separat (VAS-kod MIKRO).

Provtagning

Noggrann desinfektion – lufttorka. Aspiration med spruta. Vid snabb transport till laboratorium (<1 dygn): Spruta ned om möjligt minst 10 ml i ett sterilt (eller två sterila) plaströr med skruvlock, art. nr 16580.

Vid lång transporttid (>1 dygn): Spruta ned i aerob och anaerob blododlingsflaska, ca 3-10mL per flaska.

Provhantering

Sterila rör med ascitesvätska förvaras i kyl innan transport. Ascitesvätska sprutad i blododlingsflaska förvaras i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Positiva telefonsvaras vid växt. Negativa odlingar slutbesvaras efter 5 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstänkt bakteriell peritonit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Ascites är en ansamling av vätska i buken. Vanligaste orsaken till ascites är levercirros (80%), andra orsaker är malignitet i lever och/eller peritoneum, hjärtsvikt eller njursvikt. Prognosen är betydande sämre vid svåra symtom. Därför är det viktigt att tidigt ställa diagnostiken. Ascitesvätska ska alltid skickas för aerob och anaerob odling. Vid växt av polymikrobiella bakterier bör tarmperforation starkt misstänkas.

Inferens och felkällor

Anrikningen i blododlingsflaska innebär att ett fåtal bakterier från infektionshärden kan detekteras men även en risk att bakterier som kontaminerat provet vid provtagningen kan tillväxa.

Metod

Odling

Ackrediterad

JaSökord:

Ascites ODLING MIKRO bakteriell peritonit bukvätska laparocentes levercirrhos punktat sterilt punktat
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Minna Ygge
  • Senast ändrad: 2021-06-16 10:26