Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2023-05-04
Upprättat av
UL
Godkänt av
MY

Akut multiplex pneumonipanel PCR

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (VAS-kod PANPNE) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Bronkoalveolärt lavage, BAL, och mini-BAL, sputum och endotrakela aspirat. Skickas i tomt sterilt rör/burk.

Provtagningsvolymen bör vara minst 0,2 ml.

Provhantering

Då provet är en akutanalys ska det omedelbart transporteras till laboratoriet och överräckas till personal på laboratoriet alternativt kontaktas laboratoriet om att provet är på väg. Behöver inte kyltransporteras.

För beställningar i efterhand kan provet analyseras om det förvarats i kylskåp i max 1 dag.

Svarsrutiner

Analysen utförs dagtid alla dagar i veckan. Elektroniskt i första hand, ibland även telefonsvar till inremitterande.

Referensintervall/Beslutsgräns

PÅVISAD /ej påvisad för respektive agens som ingår i analysen.

Indikation

Akut svår nedre luftvägsinfektion.

Analysen ersätter inte odling, som alltid ska beställas samtidigt. Odling nödvändig för testning av antimikrobiell känslighet, ev ytterligare artbestämning, detektion av bakterier som inte ingår i analysen liksom detektion av bakteriella patogener närvarande på nivåer under detektionsgränsen.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Nukleinsyrapåvisning för följande pneumonipatogener.

Bakterier:
Acinetobacter calcoaceticus-baumannii-komplex
Enterobacter cloacae complex
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella aerogenes ( tidigare Enterobacter aerogenes)
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae-grupp (K. pneumoniae, K.quasipneumoniae, K.variicola)
Moraxella catarrhalis
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Stafylococcus aureus
Streptococcus agalactiae (GBS)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes (GAS)

Atypiska bakterier:
Chlamydophila pneumoniae
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae

Virus:
Adenovirus Coronavirus (229E, OC43,HKU1,NL63)
Humant metapneumovirus
Humant rhinovirus/enterovirus
Influensa A och B
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)
Parainfluensavirus (typ 1-4)
Respiratoriskt syncytialvirus (RSV)


Negativt resultat utesluter inte förekomst av aktuella agens.

Resultat från denna analys skall inte användas som enda grund för diagnos, behandling eller andra patientrelaterade beslut.

Interferens och felkällor

Med molekylär detektion får man bara svar på det som ingår i analysen. Eftersom nukleinsyra kan kvarstå i flera veckor efter genomgången infektion kan svaret inte användas för att säga något om aktualiteten av påvisade fynd.

Metod

Snabb multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray

Ackrediterad

NejSökord:

Akut multiplex pneumonipanel PCR, PANPNE, pneumoni, lunginflammation, FilmArray, multiplex realtids-PCR, pneumoni panel, nedre luftvägspanel, BAL, bronksköljvätska sputum
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2023-05-04 13:51