Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
1.0
Ersätter
-
Giltig from
2019-06-03
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Abscess odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: odling ange provmaterial abscess) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Direktmikroskopi ska begäras separat (VAS-kod mikro).

Viktigt att ange provlokalisation!

Provtagning

Material från djupt lokaliserade abscesser i lunga, lever, buk, anal m.fl. lokaler tas med punktion (ev. ultraljudsledd) eller i samband med incision av avkapslad infektion.
Vid hudpunktion desinfekteras det tilltänkta punktionsstället.
Aspirerat prov skickas i plomberad spruta (aspirera pus i steril spruta, evakuera luft, försegla sprutan och fixera kolven).
Alternativt kan provet sprutas ned i ett sterilt rör.
Att spruta i blododlingsflaskor rekommenderas inte, på grund av risk för överväxt av aeroba bakterier, så att anaeroba bakterier ej kan påvisas. Aspirerat prov vid lång transporttid tas som pinnprov.
Vid incision eller spontan perforation kan pinnprov tas (Svart hatt). Snurra pinnen i botten av skadan.

Provhantering

Provet sänds omgående. Om detta ej är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport.

Tänk på: Försenad transport kan ge ett försämrat analysresultat.

Svarsrutiner

Vid negativt resultat svar efter två arbetsdagar, positiva inklusive resistensbestämning tar vanligen 2-5 arbetsdagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt.

Indikation

Misstanke om bakteriell infektion i abscesser i inre organ, hudytan och mjukdelar.

För rätt tolkning av svaret är det viktigt att provtagningslokalisation anges:
furunkel, hjärna-. lung-, tandrots-, anal-, buk, och lever, perianalt etc.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Odling från abscesser i inre organ peroperativt eller via punktion är en viktig diagnostisk metod för att fastställa infektiöst agens och dess antibiotikaresistens. Detta ger ledning vid antibiotikaval och kan ibland också bidra till att klarlägga varifrån de infekterande organismerna ursprungligen kommit. Hud- och mjukdelsinfektioner, samt abscesser i inre organ kan också utgöra en källa till septisk spridning.

Abscesser som uppstår genom att lokal normalflora invaderar något normalt sterilt organ är ofta polymikrobiella.

Interferens och felkällor

Blododlingsflaskor skall EJ användas vid abscessinnehåll. I abscesser finns ofta flera olika bakterier som kommer att påverka varandra vid tillväxt i blododlingsflaskan, så att en riktig bedömning av den ursprungliga bakteriesammansättningen blir omöjlig.

Metod

Odling aerobt och anaerobt.

Ackrediterad

NejSökord:

Abscess leverabcess perianalabscess böld furunkel bukabscess hjärnabscess Douglasabscess pankreasabscess anaerob odling punktion
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2019-06-03 15:40