Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2023-04-25
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Abscess odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: odling, ange provmaterial abscess) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Direktmikroskopi ska begäras separat (VAS-kod mikro).

Viktig remissinfo: Provlokalisation, typ av infektion (furunkel, halsböld, empyem, pyosalpinx, hjärnabscess, lung, tandrots-, anal-, buk- och leverabscess), fistelgång mm, pågående/planerad antibiotikabehandling, kliniska data (tex gasbrand), utlandsvistelse?

Ange ev. misstanke på Aktinomyces spp.
Ange ev. misstanke på svamp.

Provtagning

Material från djupt lokaliserade abscesser i lunga, lever, buk, anal m.fl. lokaler tas med punktion (ev. ultraljudsledd) eller i samband med incision av avkapslad infektion. Vid hudpunktion desinfekteras det tilltänkta punktionsstället. Aspirerat prov sprutas ned i ett sterilt rör utan tillsats, förslagsvis
art nr 16580. Aspirerat prov vid lång transporttid tas som pinnprov, svart hatt art nr 16205. Vid incision eller spontan perforation kan pinnprov tas. Snurra pinnen i botten av skadan. Fistel: Rengör fistelmynning med koksalt. Därefter införs i fistelgången en mjuk kateter typ infartskanyl, varvid provaspiration utförs. Om utbytet är mycket ringa kan man spruta in några ml koksalt och därefter aspirera. Provet överförs till sterilt rör art nr 16580.

Provhantering

Provet sänds omgående. Om detta ej är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport.

Tänk på: Försenad transport kan ge ett försämrat analysresultat.

Svarsrutiner

Vid negativt resultat svar efter två arbetsdagar, positiva inklusive resistensbestämning tar vanligen 2-5 arbetsdagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt.

Indikation

Misstanke om bakteriell infektion i abscesser i inre organ, hudytan och mjukdelar.

För rätt tolkning av svaret är det viktigt att provtagningslokalisation anges:
furunkel, hjärna-. lung-, tandrots-, anal-, buk, och lever, perianalt etc.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Odling från abscesser i inre organ peroperativt eller via punktion är en viktig diagnostisk metod för att fastställa infektiöst agens och dess antibiotikaresistens. Detta ger ledning vid antibiotikaval och kan ibland också bidra till att klarlägga varifrån de infekterande organismerna ursprungligen kommit. Hud- och mjukdelsinfektioner, samt abscesser i inre organ, kan också utgöra en källa till septisk spridning.

Abscesser som uppstår genom att lokal normalflora invaderar något normalt sterilt organ är ofta polymikrobiella.

Interferens och felkällor

Blododlingsflaskor rekommenderas EJ. I abscesser finns ofta flera olika bakterier som kommer att påverka varandra vid tillväxt i blododlingsflaskan, så att en optimal bedömning av den ursprungliga bakteriesammansättningen blir svår.

Metod

Odling aerobt och anaerobt.

Ackrediterad

NejSökord:

Abscess odling leverabcess perianalabscess böld furunkel bukabscess hjärnabscess Douglasabscess pankreasabscess anaerob odling punktion fistel empyem
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2023-04-25 08:17