Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Version
7
Ersätter
6
Giltig from
2023-02-07
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

ANA (AntiNukleära Antikroppar)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod = ANAak) i första hand alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art nr 12631. Minst 0,5
ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i
mikrotainerrör med gul propp art nr 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Testen utförs normalt 2 gånger/vecka

Besvaras negativ, positiv eller starkt positiv

Referensintervall / Beslutsgräns

Ej påvisad.

Serum screenas i spädning 1/800.

Indikation

Utredning av misstänkt systemisk bindvävssjukdom, såsom tex SLE, sklerodermi, MCTD (mixed connective tissue disease), primärt Sjögrens syndrom, polymyosit, men också vid diagnostik av kronisk autoimmun hepatit.

Vid misstänkt SLE, sklerodermi, MCTD, Sjögrens syndrom eller myosit/dermatomyosit rekommenderas att analysen kompletteras med ENA som har bättre känslighet.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Antikroppar mot kärnantigener (ANA) förekommer i varierande omfattning vid olika bindvävssjukdomar. Sitt största värde har analysen för SLE där fler än 95% är positiva. ANA förekommer även i varierande frekvens vid många andra autoimmuna sjukdomar som progressiv systemisk skleros, MCTD (mixed connective tissue disease), Sjögrens syndrom, reumatoid artrit, sklerodermi (CREST-variant), vissa leversjukdomar. Dessutom kan vissa läkemedel inducera ANA.

Mönstret av kärnfluorescens ger en viss vägledning om vilken sjukdom som är aktuell. Följande mönster särskiljs: Homogen, kornig, nukleolär, membranös (perifer), multipla nukleära prickar (multiple nuclear dots), centromerantikroppar (CAK).

Misstanke om Anti-DFS-70 vid Homogent/Kornigt ANA-mönster verifieras med FEIA eftersom den ej är associerad med systemisk reumatisk sjukdom.

Positiv ANA, följs upp för specificitetsbestämning med ENA (antikroppar mot extraherbara kärnantigen), samt nDNA.

Interferens och felkällor

ANA-positivitet i normalpopulationen ökar med stigande ålder, speciellt hos kvinnor.

Ett negativt resultat är informativt i sig, positiva resultat förutsätter vidare analys med nDNA samt ENA. I vissa fall kan antikroppar mot ENA eller nDNA vara positiva fastän ANA är negativ.

Metod

Indirekt immunofluorescens med HEp 20-10 celler som substrat. IgG antikroppar påvisas.

Ackrediterad

JaSökord:

ANA AntiNukleära Antikroppar kärnantikropp antinukleära-antikroppar autoantikropp autoimmun-hepatit CREST dermatomyosit dsDNA nDNA ENA juvenil-artrit PM-Scl primär-biliär-cholangit reumatoid-artrit skleroderma SLE Sm-autoantikropp SS-A/Ro SS-B/La ANAak
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2023-02-07 13:08