Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
laboratoriemedicin
Version
1
Ersätter
0
Giltig from
2022-11-23
Upprättat av
HL
Godkänt av
MM

U- hCG Graviditetstest

Utförande laboratorium

Klin kem lab i Gällivare, Kiruna och Piteå.
Hälsocentraler, akut-, gynekolog- och mödravårdsmottagningar.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: UHCGQ) alternativt pappersremiss.

Provtagning

Urinprov tas i ett rent, torrt provtagningskärl märkt med patientidentitet. Prov kan tas när som helst under dygnet, dock innehåller den första morgonurinen högst koncentration av hCG och ger således optimalt resultat.

Provhantering

Provet som inte analyseras direkt kan förvaras i kyl 2 – 8°C i upp till 72 timmar. 

Om provet förvarats kylt, blanda och låt provet nå rumstemperatur innan analys. Låt grumlig urin stå så att grumligheten sjunker mot botten av kärlet. Använd den övre klara urinen för utförande av testet.

Svarsrutiner

Verksamhetstid för respektive lab/hälsocentral/mottagning.

Referensintervall/ Beslutsgräns

Ej gravid: < 25 IE/L, besvaras som Negativt.
Gravid: ≥ 25 IE/L, besvaras som Positivt.

Medicinsk bakgrund/ Tolkning

Humant koriongonadotropin (hCG) är ett hormon som produceras av moderkakan kort efter befruktningen och kan upptäckas i ett tidigt skede av en graviditet. Vid en normal graviditet kan hCG upptäckas i både serum och urin så tidigt som 7 dagar efter befruktningen. hCG-nivån fortsätter att stiga mycket snabbt, ofta över 50 IE/L efter den första uteblivna menstruationen och kulminerar i den 10:e till 12:e graviditetsveckan i en intervall mellan 30 000 – 290 000 IE/L.

Interferens och felkällor

Klinisk diagnos ska inte enbart baseras på ett enda analysresultat.

Pga. fördröjning mellan befruktning och uppkomst av hCG i urin bör ett negativt resultat upprepas efter 2 – 3 dagar för att graviditet ska kunna uteslutas.

Om test används tidigare än före den första dagen av en utebliven menstruation finns det risk för falskt negativa resultat. Även mycket utspädda prover innehåller inte garanterat representativa nivåer av hCG och kan ge falskt negativa svar. Vid misstanke om graviditet bör testningen därför göras igen vid en senare tidpunkt alternativt komplettera med en hCG-analys i serum.

Andra tillstånd än graviditet, såsom koriocarcinom och urogenitala infektioner (som ger ökat antal leukocyter) kan orsaka något förhöjda hCG-nivåer. Därför bör dessa möjligheter uteslutas innan graviditet konstateras.

Metod

Kromatografisk immunoanalys för snabb bestämning av hCG i urin. Samma metod för testremsa (NADAL) och instrumentell avläsning (CLINITEST).

Ackrediterad

Nej.Sökord:

U-hCG hCG graviditet