Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Vancomycin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn och Gällivare

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: vancom) alt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i rör med gel eller kapillärblod (mikrotainer med gel).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i kyla i rör med kork.
14 dygn i frys (avhällt serum).

Svarsrutiner

Dygnet runt alla dagar.

Referensintervall / Beslutsgräns

Riktvärden

Dalvärde

 ≥ 15 - < 20 mg/L

Toppvärde

< 50 mg/L

 

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Vancomycin är ett glykopeptidantibiotika med baktericid verkan mot de flesta grampositiva bakterier. Det används vid behandling av allvarliga infektioner med bakterier som är resistenta mot andra antibiotika, inklusive MRSA. Eliminationen sker nästan enbart via njurarna och clearance är avhängig den glomerulära filtrationshastigheten. Halveringstiden hos patienter med normal njurfunktion är 5-11 timmar. På grund av dess ototoxiska egenskaper skall vancomycin användas med försiktighet hos patienter med njurinsufficiens, i synnerhet om patienten får kombinationsbehandling med aminoglykosider. En progressiv ökning av dalvärdet avslöjar en pågående ackumulering hos patienten.

FASS-rekommendationer för koncentrationsbestämning: Serumkoncentrationen av vancomycin ska övervakas vid andra behandlingsdagen omedelbart före nästa dos. De terapeutiska dalnivåerna (lägsta nivåerna) av vancomycin ska normalt vara ≥10 mg/l. Beroende på infektionsstället och patogenens känslighet kan dalnivåer på 15-20 mg/l krävas för att uppnå effekt. Koncentrationsbestämningar bör normalt utföras 2-3 gånger per vecka.

Toppvärde tas en timme efter avslutad infusion, detta värde bör ej överstiga 50 mg/L.

Läkemedelsnamn: Vancomycin®, Vancocin®.

Interferens och felkällor

Prover innehållandes heterofila antikroppar kan få falskt låga resultat på vankomycin.

Metod

PETINIA-analys

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

Vancomycin antibiotika infektion Vancocin antibiotikakoncentration stafylokock enterokock Vankomycin vancom
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 14:56