Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
laboratoriemedicin
Version
7
Ersätter
6
Giltig from
2022-05-03
Upprättat av
KL
Godkänt av
ES

Urinsediment

Utförande laboratorium

klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS(provkod: used) alt pappersremiss

Provtagning

7-9 mL nykastad mittströmsurin överförs med överföringsstrå till ett BD Vacutainer-rör med konserveringsmedel för urinanalyser art nr 35050. Blanda röret 8 – 10 gånger. Hållbart: 48 timmar. Förvaring: rumstemperatur. Alternativt: 10 mL nykastad mittstråleurin hälls i ett koniskt polypropenrör (gul skruvpropp) Hållbart: 4 timmar. Det är mycket viktigt att urinen undersöks omgående (inom 4 timmar) och förvaras i kylskåp. Datum och provtagningstid måste anges. Prov äldre än 4 timmar eller om tidsangivelse saknas, analyseras inte.

Provhantering

Förvaras i rumstemperatur. U-Sed skickas i befintliga transportlådor men med fördel i vadderad prov-påse.

Svarsrutiner

Dagtid måndag – fredag

Referensintervall / Beslutsgräns

U-Erytrocyter 0-3/synfält
U-Leukoocyter 0-3/synfält
U-Hyalina cylindrar 0-2/10 synfält

Indikation

Urinsedimentanalys används för att diagnostisera njurskador.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Sediment är den massa som efter centrifugering av urin ansamlas i botten på ett koniskt rör. Det viktigaste fyndet vid sedimentundersökning är cylindrar. Granulerade, vax och cellcylindrar talar alltid för njurparenkymskada. Hyalina cylindrar förekommer normalt. Fynd av epitelceller saknar vanligen patologisk valör. Diagnostik av salter och kristaller är vanligen utan praktiskt värde. Röda och vita blodkroppar lyserar snabbt i urin och därför bör man använda urinstickor för att beräkna mängden blodkroppar då stickorna mäter både intakta och lyserade celler.

Interferens och felkällor

Oriktig provtagning. I alkalisk urin upplöses leukocyter redan efter några timmar. I hypoton urin övergår erytrocyter snabbt till blodkroppsskuggor vilka kan vara svåra att upptäcka. Tubulusepitel kan felaktigt räknas som leukocyter. Sulfapreparat kan ge kristallbildning. Dysmorfa erytrocyter går inte att se i rör med konserveringsmedel.

Metod

Mikroskopisk undersökning

Ackrediterad

NejSökord:

Used urinsediment sediment cylindrar cystit kristaller nefrit njure pyelonefrit uvi
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-05-31 10:38