Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
10
Ersätter
9
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S, tU, U- Urat

Utförande laboratorium

Serum: Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå
Urin: Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: urat, Uurat, UuratT) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) eller trombinrör.

URIN
Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. kl. 07.00.
Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin fram till kl. 07.00 påföljande dag, då blåsan tömmes sista gången och portionen sparas.

10 mL av väl blandad dygnsmängd sätts i rör (microtainerrör med beige propp) utan tillsats och förvaras i kyl.

Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Provhantering

SERUM
Centrifugeras i 5 minuter 22 °C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
3 dygn i kyla, i rör med kork.
3 månader i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

URIN
Hållbarhet: 2 dygn i kyl.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

S-URAT

Män >18 år

230 – 480 µmol/L

Kvinnor >50 år

155 – 400 ”

Kvinnor 18 - 50 år

155 – 350 ”

Flickor 13 -17 år

110 – 340 ”

Pojkar 13-17 år

170 – 470 ”

9-12 år

130 – 350 ”

6 mån-8 år

160 – 350 ”

14 dagar- 6mån

94 – 372 ”

0-14 dagar

165 – 749 ”

tU-URAT

1,5 - 4,5 mmol/d

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Urinsyra (urat) är slutprodukten i människans omsättning av purinnukleotiderna adenin och guanin, vilka är byggstenar i bland annat DNA och RNA.

Utsöndringen sker huvudsakligen med urinen och via digestionskanalen. Vid primär eller sekundär gikt (orsakad av till exempel leukemi) ses förhöjda värden, på grund av ökad omsättning av nukleinsyror, men också vid minskad utsöndring t.ex. njursvikt eller vid behandling med t ex tiazider, betablockare och ACE-hämmare. Även preeklampsi ger förhöjda värden.

Låga värden är ovanliga, men ses vid grav leverskada med sänkt purinproduktion eller vid vissa sjukdomar som drabbar njurarnas utsöndring av urater som vid Fanconis syndrom. Låga värden kan också ses vid ulcerös kolit.

Utsöndring av urat i urinen används vid utredning av njursten samt för att bedöma om medicinsk behandling skall sättas in hos patienter med högt serumurat.

Interferens och felkällor

Levodopa, Metyldopa, Rifampicin, Dobutamin kan interferera med analysen och ge falskt för låga värden.

Metod

Enzymatisk metod, urikas.

Ackrediterad

Ja, serum Klin kem lab SunderbynSökord:

urat allopurinol artrit Fanconis-syndrom gikt intracellulär-kristall kristall kristallartrit njursten urinsyra Uurat UuratT
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 14:59