Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
3.2
Ersätter
3.1
Giltig from
2017-03-29
Upprättat av
Godkänt av
ES

S- Troponin T hs

Analysen utgår 171121, för mer info se Labhandbokens nyheter.
Troponin I hs

Utförande laboratorium

Klin kem lab i Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS eller pappersremiss.

Provtagning

Venblod i gelrör (art nr 12631), eller trombinrör (art nr 20507), alternativt kapillärblod i  mikrotainer med gel (art nr 13066).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Centrifugerat och ocentrifugerat prov hållbart:
24 timmar i kyla i korkade rör.
Separerat serum 12 månader i frys.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

<15 ng/L

Referensintervallet baseras på gränsen för 99:e percentilen av befolkningen vid 14 ng/L.

Indikation

Misstanke om myokardskada/hjärtinfarkt.

Medicinsk bakgrund

För klinisk information, se dokument Akuta Hjärtan, NLL 

Troponin T är ett strukturellt protein i tvärstrimmig muskulatur, dessutom finns små mängder i cytosolen. P.g.a. användning av hjärtmuskelspecifik immunmetod är förhöjda nivåer av troponin T i blodet en helt hjärtspecifik markör.

Analysen används huvudsakligen för hjärtinfarktdiagnostik. Enligt aktuell definition ska som diagnostisk gräns för hjärtinfarkt användas det värde som är 99:e percentilen av befolkningen, förutsatt att krav på CV <10 % uppfylls. Tidigare generationer av Troponin T har inte fyllt precisionskravet, men detta är löst med nuvarande generation s.k. högkänsligt Troponin T. Vid värden nära beslutsgränsen krävs dynamiskt förlopp.

Vid hjärtinfarkt stiger Troponin T hs redan efter några timmar och stegringen kvarstår i dagar beroende på infarktstorlek.

Känsligheten i metoden innebär att förhöjda värden kan utöver vid hjärtinfarkt ses även vid andra hjärtsjukdomar som t.ex. hjärtsvikt eller takykardi. Förhöjda värden kan även ses vid icke-kardiella sjukdomar såsom exempelvis njursvikt och t.o.m. efter extrem fysisk ansträngning.

Interferens och felkällor

Hemolys ger falskt för låga resultat.

Prover bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. >5 mg/dag).

Metod

Elektro-kemiluminiscens, sandwich.

Ackrediterad

Ja, klin kem lab i Sunderbyn.

 Sökord:

troponin-T_hs AMI hjärtinfarkt hjärtinfarktsmarkör myokard