Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Transferrinmättnad

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: järn/) alt pappersremiss

Provtagning

S-Transferrinmättnad beräknas när S-Järn och S-Transferrin är beställt i
kombination (Järnstatus).
Morgonprov (Före kl 10) rekommenderas.
Dygnsvariation.

Provhantering

Beräknas. Se S-Järn och S-Transferrin.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

  Män Kvinnor
> 50 år  0,15-0,60    0,15-0,50   
18 år - 50 år       0,15-0,60      0,10-0,50     
     
  Barn  
12 år - 17 år 0,06-0,48  
6 mån - 11 år  0,06-0,41  


Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metoden används som ett viktigt komplement vid utredning av järnomsättningen. Järnbalansen i kroppen upprätthålls genom kontroll av upptaget från tarmen och detta kan variera mellan 10-50 procent av järnhalten i födan. Järnomsättningen omfattar syntes av hemoglobin, frigörande av järn vid hemoglobinnedbrytning och återtransport till benmärgen.
Fria järnjoner är toxiska och järn binds extracellulärt därför alltid till bärarproteiner, transferrin. Det transferrinbundna järnet tas sedan upp av celler med specifika membranreceptorer. Vid normal omsättning räcker en plasmajärnkoncentration ned mot 6 µmol/L och en järnmättnad på minst 0,16 för att täcka minimibehovet av järn för hemoglobinsyntesen.
Järnbrist d.v.s. tömda järndepåer karakteriseras av högt transferrin men proteinet är mindre mättat med järn och järnmättnaden är låg. Vid abnormt stora järndepåer är koncentrationen av transferrin normal men järnmättnaden är mer än 0,80.

Metod

Beräknad

Ackrediterad

JaSökord:

Transferrinmättnad Järnmättnad anemi Fe hemokromatos järn järnbrist transferrinmättnad järn/
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 15:01