Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
3.0
Ersätter
2.1
Giltig from
2017-06-05
Upprättat av
RJ
Godkänt av
ES

S- Transferrin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: transf) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör med gel  alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) eller trombinrör.
Kombinationsanalys med S-Järn.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbart:
8 dygn i rumstemperatur (avhällt serum).
3 dygn i kyl (serum i gelrör).
8 veckor i kyl (avhällt serum).
6 månader i frys (avhällt serum).

Tilläggsbeställning kan göras för venblod inom 8 timmar för gelrör och 4 timmar trombinrör

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

P-piller-användning: 2,25-3,85 g/L

≥ 18 år

1,94 - 3,26 g/L

Flickor 12-17 år

2,43 - 4,30

Pojkar 12-17 år

2,42 - 3,75

6 mån-11 år

2,14 - 3,46

9 v-6 mån

1,07 - 3,24

0-9 v

1,04 - 2,24

P-piller-användning: 2,25-3,85 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Transferrin binder järn som frisätts vid Hb-nedbrytning eller vid absorption från tarmen. Den transporterar järn till upplagringsdepåerna i lever och RES där järnet inkorporeras i ferritin och hemosiderin eller till celler i benmärgen som syntetiserar järninnehållande föreningar, t.ex. hemoglobin.

Dess koncentration korrelerar med total järnbindande kapacitet TIBC (TIBC = Transferrin x 25).

Transferrin syntetiseras huvudsakligen i levern och har en halveringstid på 8 dagar. Syntesen är beroende av järntillgången och ökar vid järnbrist.

Transferrin används för anemidiagnostik samt vid misstanke på järnbrist (utan anemi) respektive hemokromatos. Vid järnbrist är transferrin högt men vid behandling normaliseras värdet. Koncentrationen stiger vid slutet av graviditeten och vid användning av P-piller.

Vid järnförgiftning är transferrinkoncentrationen normal men järnmättnaden förhöjd.

Låga transferrinnivåer ses vid inflammationer och ibland vid malignitet. Subnormala nivåer är vanligt vid alkoholism och ändrad fördelning av dess isoformer kan påvisas vid hög konsumtion, se CDT-analys.

Begreppet järnmättnad används som ett viktigt komplement vid utredning av järnomsättning och beräknas med hjälp av järnkoncentrationen i förhållande till den totala järnbindande kapaciteten. Denna beräkning utförs när S-Järn och S-Transferrin är beställda i kombination. Vid järnbrist ses låg järnmättnad.

Vid abnormt stora järndepåer är koncentrationen av transferrin normal men järnmättnaden är mer än 0,80.

Ackrediterad

Ja

 


 Sökord:

transferrin anemi hemokromatos järn TIBC
  • Redaktör: Monica Andersson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström
  • Senast ändrad: 2017-06-11 21:35