Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Tobramycin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn och Gällivare

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: tobram) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i rör med gel eller kapillärblod (mikrotainer med gel).
Minsta provmängd 35 µL.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C  vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i kyla i rör med kork.
2 veckor i < -10 °C.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Riktvärden

Terapeutiskt-Dalvärde

< 2,0 mg/L

Toxiskt-Dalvärde

> 2,0 mg/L

Terapeutiskt-Toppvärde

4,0 - 12,0 mg/L

Toxiskt-Toppvärde

> 12,0 mg/L

8-tim. konc.(c8) vid 1 dos /dygn

1,5 - 4,0 mg/L

 

Medicinsk bakgrund

Tobramycin hör till gruppen aminoglykosider och är ett bredspektrumantibiotika med baktericid effekt. Det verkar genom att störa bakteriernas proteinsyntes så att bakterierna dör. Det används vid behandling av allvarliga infektioner såväl ensamt som i kombination med andra antibiotika. Halveringstiden är 2-3 timmar. Karakteristiskt för aminoglykosider är att de är nefrotoxiska och dessutom kan ge skador på hörseln och balanssinnet. Dessa biverkningar är i viss grad relaterade till serumkoncentrationen och styrning av behandlingen med koncentrationsbestämningar är därför av värde.

Behandlingskontroll enligt FASS: I prov taget omedelbart före ny dos bör koncentrationen ej överstiga 2 mg/L (dalvärde) och i prov taget 30 minuter efter intravenös och 1 timme efter intramuskulär administration bör koncentrationen vara minst 4 mg/L och högst 12 mg/L.
En progressiv ökning av dalvärdet indikerar en pågående ackumulering, varvid dosintervallet skall förlängas efter uppskattad njurfunktion.

Prov bör tas andra behandlingsdygnet omedelbart före nästa dos (dalvärde) och 30 minuter efter intravenös respektive 1 timme efter intramuskulär administrering. Vanligtvis rekommenderas 2-3 koncentrationsbestämningar per vecka.

I klinisk praxis används även åtta-timmarskoncentration (c8) som vägledning för dosering då dos ges en gång per dygn. Denna koncentration bör ligga mellan 1,5-4 mg/L.

Se https://strama-nationell.infosynk.se/category/allmant/DOmnT190yj87ZyrUQUNj

 

Interferens och felkällor

Amikacin, kanamycin A och kanamycin B korsreagerar med analysen Tobramycin på grund av ämnenas strukturella likhet.

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

Tobramycin Tobi antibiotika infektion Nebcina antibiotikakoncentration aminoglykosid tobram
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 15:03