Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klinisk kemo
Version
2
Ersätter
1
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

B- Takrolimus

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: takrol) och/eller pappersremiss.

Provtagning

Venblod i rör med tillsats av EDTA alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA tillsats).

Prov tas vanligen som ett dalvärde, dvs att prov tas cirka 12 timmar efter den senaste dosen, alldeles före nästa dos. I annat fall ska provtagning uppskjutas. Eftersom takrolimus är ett läkemedel med lågt clearance kan det ta flera dagar innan anpassningar i dosregimen syns i blodnivåerna.

Provhantering

Centrifugeras EJ.

Hållbart:
7 dygn i rumstemperatur.
7 dygn i kyl. Vid längre förvaring ska provet frysas.

Svarsrutiner

Analysen utförs vanligtvis måndag-fredag dagtid.

Referensintervall / Beslutsgräns

Terapeutiska målvärden är individspecifika, se t ex. specifika vårdprogram.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Takrolimus är ett immunsuppressivt läkemedel för behandling av organavstötning efter transplantation. Substansen verkar liksom ciklosporin genom att binda sig till intracellulära proteiner och därmed hämma T-cellernas funktion. Takrolimus påverkar även B-celler och bildningen av interleukiner och deras receptorer. Takrolimus metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4 i levern och i tarmväggen. Detta kan leda till en interaktion mellan takrolimus
och antal andra läkemedel som metaboliseras via CYP3A4 (t.ex. telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, telitromycin eller klaritromycin, rifampicin, rifabutin). Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via faeces, ungefär 2 % via urin. Halveringstiden är hos transplanterade patienter approximativt 12 timmar. Takrolimus anrikas i erytrocyterna varför analys görs på helblod. Monitorering av takrolimusblodkoncentration i blod är nödvändig för att optimera effekten och minimera biverkningarna. Dalvärden av helblod rekommenderas.

Interferens och felkällor

HAMA-interferens kan förekomma.

Heterofila antikroppar kan påverka analysen.

Kan korsreagera med metaboliter av takrolimus, ffa vid nedsatt eliminering (t.ex. under gallstas).


EVF-gränser 0,25-0,55.

Metod

CMIA, Abbott Alinity i

Ackrediterad

NejSökord:

takrol, Takrolimus Tacrolimus FK506 immunsuppressiv PROGRAF transplantation
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 13:00