Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
8
Ersätter
7
Giltig from
2023-09-01
Upprättat av
KL
Godkänt av
ES

Csv- Spektrofotometri, Celler och Protein

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Csv-Spektrofotometri; alltid pappersremiss och remiss elektroniskt via VAS för Csv-Celler och Csv-Protein som ingår i analysen. Anamnes, insjuknandetid, provtagningstid och svarsmottagare ifylls fullständigt.

Provtagning

OBS! Meddela laboratoriet 15 min innan provtagning påbörjas.

Om patientens tillstånd tillåter bör man vänta med provtagningen minst 12 timmar efter symtomdebut för att med säkerhet kunna utesluta blödning.

Cerebrospinalvätskan tappas (gärna efter ett slaskrör) i 2 st sterila volymgraderade polypropenrör med gul skruvpropp (art. nr. 16580).

De två rören märks i provtagningsföljd.

Proverna skall sedan omedelbart föras till klin kem lab (inom 30 min).

Se även Provtagningsanvisningar för cerebrospinalvätska.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Vid normala absorbansvärden lämnas svaret ut med en kommentar. Vid patologiska/misstänkt patologiska svar bedöms därtill scanningkurvorna av läkare. Läkare finns i Sunderbyn dagtid vardagar för hela Norrbotten. Jourtid görs bedömningen i Umeå som besvarar med telefonsvar åtföljt av papperssvar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Csv-Spektrofotometri
Absorbans vid 415 nm <0,025 absorbansenheter.
Absorbans vid 455 nm <0,015 absorbansenheter.
Se utlåtande.

Csv-Celler
Erytrocyter: <300 x 10⁶/L

Leukocyter:
Mononukleära <5 x 10⁶/L
Polynukleära <1 x 10⁶/L
Det kan normalt förekomma högre antal mononukleära leukocyter hos nyfödda och små barn.

Normalt är spinalvätskan klar och färglös.

Indikation

Misstanke / uteslutande av subaracnoidalblödning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Vid misstanke om subaraknoidalblödning utförs i första hand skiktröntgenundersökning av hjärnan (datortomografi, DT). Sensitiviteten är ca 95-98 % inom 12 timmar från symptomdebuten men sjunker till ca 75 % efter 2 dygn och ca 50 % efter en vecka. Även små blödningar, sk varningsblödningar kan missas. Därför måste utredningen alltid vid negativ DT kompletteras med lumbalpunktion (LP) med spektrofotometriundersökning av likvor. Om möjligt bör man vänta 12 timmar från symtomdebut för att säkert kunna utesluta blödning (bilirubinstegring saknas).

Vid en blödning till hjärnans subaraknoidalrum hemolyseras de röda blodkropparna efter några timmar. Oxihemoglobin frigörs och ger en koncentrationstopp vid 415 nm, som efter ungefär två dagar börjar sjunka. Oxihemoglobin bryts ner till bilirubin och inom ett par dygn kan en bilirubintopp vid 455 nm påvisas i likvor, vilken kan kvarstå upptill tre veckor. En stickblödning vid LP kan också orsaka oxihemoglobinstegring men aldrig en bilirubinstegring.

Den medicinska bedömningen av kurvorna baseras på förekomst av oxihemoglobin vid ca 415 med beräkning av NOA (netto oxihemoglobin absorbans) respektive bilirubin med beräkning av NBA (netto bilirubin absorbans) vid 476 nm. Eftersom det vid LP alltid finns risk för stickblödning har förekomst eller frånvaro av bilirubin ett betydligt större bevisvärde än av hemoglobin.

Interferens och felkällor

Csv-Spektrofotometri
Prov som är kallare än rumstemperatur kan ge falskt för höga absorbansvärden.

Csv-Protein > 1 g/L ger förhöjd bakgrund och absorbansvärden (scanningkurva måste bedömas).

Förhöjd S-Bilirubin ger förhöjd absorbans i likvor.

Om inte provet centrifugeras inom 30 minuter, kan absorbans vid 415 (oxihemoglobin) öka vid stickblödning.

Om provet får stå i ljus kan absorbans vid 455 (bilirubin) bli falskt låg.

Csv-Celler
Vid stickblödning kan erytrocyter och leukocyter förekomma. Gammalt prov (mer än 30 minuter) kan orsaka sönderfall av blodkropparna.

Metod

Csv-Spektrofotometri
Spektrofotometri.

Csv-Celler
Hydrodynamisk fokusering (erytrocyter) och Flödescytometri (LPK).

Ackrediterad

NejSökord:

spektrofotometri celler celler-i-likvor likvor likvor-celler likvorspektrofotometri meningit meningoencefalit pigmentanalys spinalvätska subraknoidalblödning B-Celler cerebrospinalvätska
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2023-09-01 08:57