Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Klin kem lab
Version
3
Ersätter
2
Giltig from
2022-08-12
Upprättat av
IB
Godkänt av
RJ, MM

B- Retikulocyter

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: retic) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila kork), art nr 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats).

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

36-112 x 109/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

I benmärgen genomgår erytroblasten under erytropoesen en serie förändringar som avslutas med att kärnan stöts ut. Kvar finns emellertid bl a mRNA under ytterligare fyra dygn och denna cell kallas för retikulocyt. Under denna mognadstid tillbringas normalt cirka tre dygn i benmärgen och ett dygn
i blodbanan.

Erytropoetin är delaktig i processen att retikulocyterna kommer ut i cirkulationen. Ju högre erytropoetinaktiviteten är (dvs ju allvarligare anemi), desto större del av mognadstiden blir förlagd utanför benmärgen. I samband med akut anemi ses därför ökning av retikulocyter redan efter ett dygn. Fenomenet innebär också att retikulocytantalet vid svår anemi blir falskt förhöjt. Vid kroniska tillstånd blir retikulocytökingen mindre uttalad eftersom mognadstiden åter i större omfattning förläggs till benmärgen.

Senare i förloppet avspeglar retikulocytos en ökad erytropoes och är ett tecken på fungerande benmärg. Påtaglig retikulocytos talar för en ökad erytrocytomsättning (hemolys). Omvänt, utebliven retikulocytos vid påtaglig anemi talar för benmärgsskada eller brist på t ex järn, B-vitamin eller folat.
Metoderna är för okänsliga för diagnostik av eventuella låga värden.

Interferens och felkällor

Sängläge ger 5-10 % lägre värden.

Metod

Fluorescens (med avseende på RNA)

Ackrediterad

NejSökord:

retikulocyter anemi aplastisk-anemi benmärgstransplantation blodstatus erytrocytbildning erytrocytförstadie erytropoes erytropoetin retikulocytos retic
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Rebecca Johansson
  • Senast ändrad: 2022-08-12 07:57