Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
9.0
Ersätter
8.0
Giltig from
2019-08-15
Upprättat av
IB
Godkänt av
ES

P, kP- Protrombinkomplex, P, kP-PK

Utförande laboratorium

Klin. kem. lab. Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: PK) alt. pappersremiss

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör. För provtagning ur PVK, SVK och CVK, se vårdhandboken.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Kapillärblod, mikrotainer med EDTA-tillsats. Röret ska fyllas med minst 250 µL.
Venprovtagning är att föredra framför kapillärprovtagning, som alltid medför risk för tillblandning av vävnadsvätska.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g alt 15 min vid 2000 x g (se nedan). Inför transport ska plasman pipetteras av. Lämna 1 cm plasma ovanför blodkropparna.
Ska ej förvaras i kylskåp.

Prov som inte ankommer till laboratoriet för analys inom 24 timmar ska skickas fryst och ska då centrifugeras i 15 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses.

Hållbarhet:
24 timmar i rumstemperatur. (helblod och avhälld plasma)
2 veckor i frys (avhälld plasma)

Kapillärblod
Hållbart 5 timmar i rumstemperatur.

Svarstider

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

<1,2

Terapeutisk nivå vanligen 2 - 3.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Protrombinkomplex, PK mäter aktiviteten av de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna II (protrombin), VII och X vilka syntetiseras i levern.

PK tas vid koagulationsutredningar, monitorering av antikoagulationsbehandling, samt vid utredning av ev leverskada.

Mätresultaten anges med INR (International Normalized Ratio) d.v.s. kvot mellan koagulationstiden för provet och normal koagulationstid.

Värdet blir högre vid kraftigare antikoagulationseffekt. Höga värden förekommer förutom vid behandling med K-vitaminantagonister (t.ex. Warfarin) även t.ex. vid K-vitaminbrist, eller vid långvarig antibiotikabehandling då K-vitaminsyntesen påverkas. Vid INR >5,0 föreligger betydligt ökad blödningsrisk.

Interferens och felkällor

Vid antydan till koagel ("microclot") i provtagningsröret rekommenderas nytt prov.

Felaktig kapillär provtagningsteknik.

Metod

Turbidimetri

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

PK blödningsbenägenhet DIC ikterus INR K-vitaminantagonist K-vitaminberoende-faktorer K-vitaminbrist koagulation koagulationstid lever leverparenkymskada Pk PK-INR protrombinkomplex Waran Waranbehandling Warfarin Warfarinbehandling
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2019-08-15 11:03