Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2020-10-25
Upprättat av
Godkänt av
ES

tU- Proteinelektrofores

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: UelfoT) alt. pappersremiss

Provtagning

10 mL av väl blandad dygnsmängd sänds i vacuatinerrör med beige propp.

Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. kl. 07.00. Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin fram till kl. 07.00 påföljande dag, då blåsan tömmes sista gången och portion sparas.

Provhantering

Centrifugeras i 5 min vid 500 x g.

Svarsrutiner

Måndag – fredag dagtid.

Elektroforesbilden bedöms visuellt tillsammans med kvantitativ bestämning av tU-Protein och tU-Albumin. Vid nyupptäckt eller misstänkt M-komponent utförs kompletterande immunfixation för klassning och typning av ev. tung och lätt Ig-kedja.

Referensintervall / Beslutsgräns

Se utlåtande.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Normalt förekommer mycket små mängder protein i urin. Vid varje misstänkt glomerulär och/eller tubulär njurskada samt vid misstanke på multipelt myelom bör urinelektrofores göras.

I urinproteinelektrofores ingår kvantifiering av albumin, totalmängden protein samt elektroforetisk separation av urinproteiner på agarosgelplatta. Dygnsutsöndring av albumin och totalmängd protein beräknas utifrån angiven dygnsvolym urin. Visuell bedömning av proteinmönstret görs; vid glomerulär skada ses ökad mängd proteiner som albumin och transferrin och vid tubulär skada ses små proteiner som normalt adsorberas av tubulicellerna som t.ex. alfa1-mikroglobulin. Vid myelom, amyloidos et.c. kan ibland utsöndring av monoklonala lätta immunglobulinkedjor ses på platta, s.k. Bence-Jones proteinuri. En kvantitativ uppskattning av mängden görs. Vid nyupptäckt Bence-Jones proteinuri utförs kompletterande immunfixation för klassning av lätt kedja.

Metod

Elektroforetisk separation

Ackrediterad

NejSökord:

proteinelektrofores albuminuri Bence-Jones elektrofores elfores fria-lätta-kedjor lätta-kedjor M-komponent myelom nefrotiskt-syndrom njure njursjukdom njurskada proteinfraktion-i-urin proteinuri urinelektrofores urinproteinelektrofores urin fria lätta kedjor UelfoT
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2020-10-25 18:19