Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?


Klinisk kemi
Version
9
Ersätter
8
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
JW
Godkänt av
ES

P, S- Prokalcitonin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: PCT) och/eller pappersremiss

Provtagning

Venblod i serum gelrör eller Li-Heparin plasma gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer gelrör eller med EDTA-tillsats).Trombinrör är ej lämpliga.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 °C vid 2400 x g. Vid EDTA-rör avskiljes plasman.
Patienter i hemodialys med high-flux membraner rekommenderas provtagning före dialys.

Hållbart:
8 timmar i rumstemperatur
1 dygn i kyla
15 dygn i frys(avhällt prov).
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 6 timmar.

Svarsrutiner

Gällivare: Dagtid, ej beredskapstid
Sunderbyn: Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Barn < 2 dygn, referensområde saknas i labdatasystemet. Se medicinsk bakgrund eller labhandboken för tolkning.

Barn > 2 dygn och friska vuxna: <0,05 μg/L.

Tolkningsgräns (referensgräns i labdatasystemet) < 0,5 μg/L, där sepsis anses osannolik. Se vidare under Medicinsk bakgrund.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Prokalcitonin, PCT, (116 aa) är prohormon till kalcitonin och utsöndras i flera olika organ; lever, njure, fett- och muskelvävnad vid sepsis och andra inflammatoriska tillstånd. Produktion och utsöndring verkar stimuleras av bakteriers lipopolysackarider och olika cytokiner. Kalcitonin ökar inte vid dessa tillstånd trots en prokalcitonin ökning. Provtagning är av värde i situationer där man misstänker svår bakteriell infektion och upprepade mätningar ger mer information än enstaka värden. Prokalcitonin har högre specificitet för systemiska bakteriella infektioner och har snabbare dynamik än CRP. I vissa lägen, t ex vid misstänkt pneumoni hos vuxna eller exacerbation av KOL, verkar prokalcitonin kunna skilja ut patienter som inte har nytta av antibiotika. Vid större trauma och operationer kan förhöjda nivåer ses initialt utan att infektion behöver föreligga. Kvarstående förhöjda värden talar dock för infektion. Även vid allvarlig hjärtsvikt eller långdragen dålig vävnadsperfusion samt småcellig lungcancer och medullär thyreoideacancer kan förhöjda värden ses utan infektionsursprung. Malaria och invasiv svampinfektion kan också ge förhöjda nivåer. Cut-off värden för bakteriell infektion varierar sannolikt mellan patientkategorier och situationer.

Ungefärliga värden för nyfödda:

0-6 h <2 µg/L

6-12 h <8 µg/L

12-18 h <15 µg/L

18-30 h <21 µg/L

30-36 h <15 µg/L

36-42 h <8 µg/L

42-48 h <2 µg/L

>48 h <0,05 µg/L

Tolkningsförslag vuxna:

<0,5 μg/L Systemisk bakterieinfektion/sepsis osannolik.

0,5 - <2,0 µg/L Systemisk bakterieinfektion/sepsis möjlig.

2,0 - 10 µg/L Systemisk bakterieinfektion/sepsis trolig.

>10 µg/L Tyder på svår bakterieinfektion/sepsis.

Interferens och felkällor

Hos patienter i hemodialys med high-flux membraner minskar PCT-nivåerna, däremot inte vid low-flux membraner.

För gammalt prov ger lägre värden.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

Ja, SunderbynSökord:

prokalcitonin procalcitonin infektion sepsis KOL pct
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Elisabet Söderström
  • Senast ändrad: 2022-12-13 12:58