Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2019-10-07
Upprättat av
ES
Godkänt av
ES

U- Porfobilinogen, PBG, kval

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: UPBG) alt pappersremiss  

Provtagning

10 mL färsk urin i polypropenrör (art nr 16580) med gul skruvpropp.

Provhantering

Hållbarhet:
7 dygn i kyla.
OBS! provet måste förvaras mörkt i ljusskyddat kärl.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall

Ej påvisbart.

Medicinsk bakgrund 

Porfyrier är en grupp av åtta sjukdomar som beror på nedsatt enzymaktivitet i något av de olika stegen i hemsyntesen. Den nedsatta enzymaktiviteten resulterar i en ansamling av intermediära metaboliter från de tidigare stegen och dessa har toxisk effekt på nervsystemet eller huden. Hem är en viktig byggsten i hemoglobin och myoglobin men även i olika enzymsystem, bland annat cytokrom P450-systemet i levern. Porfyrier uppdelas i akuta porfyrier och hudporfyrier.

Den vanligaste porfyriformen i Sverige är akut intermittent porfyri, AIP, "Arjeplogssjukan" med autosomalt dominant ärftlighetsgång. Det finns ca 1000 kända anlagsbärare i Sverige varav drygt en fjärdedel i Norrbotten. Symptomen kommer i allmänhet först efter puberteten. De vanligaste symtomen under pågående attack är buksmärtor, förlamningar och psykiska symptom och kan innebära svåra differentialdiagnostiska problem. Rödfärgad urin som inte beror på att blod finns i urinen ska alltid föra tankarna till en attack av akut porfyri. Avsaknad av rödfärgad urin utesluter dock inte diagnosen akut intermittent porfyri. Attackerna kan utlösas av en lång rad läkemedel och även av andra ämnen som t.ex. alkohol. AIP beror på nedsatt aktivitet av enzymet PBGD (porfobilinogendeaminas) och det sker en ansamling av ffa ALA (5-aminolevulinsyra) och PBG (porfobilinogen). U-PBG–stegring ses även vid hereditär koproporfyri och porfyria variegata.

Denna kvalitativa undersökning fyller en funktion enbart när man har en okänd patient med akuta symtom som leder till misstanke om akut porfyri och diagnos bör säkerställas med kvantitativ analys. Vid akut attack hos kända anlagsbärare rekommenderas urinprov för kontroll av ALA och PBG, kvantitativt och för utredning, diagnos och uppföljning se Porfyri, utredning, Karolinska Universitetslaboratoriet. Utredning innebär bland annat genetiska analyser och kvantifieringar av porfyriner i plasma, urin och faeces.

Interferens och felkällor

Färgutvecklingen vid en given halt av porfybilinogen varierar från prov till prov och registreras ofta olika av olika bedömare. Känsligheten i undersökningen är relativt låg och upp till 25- faldiga stegringar kan ge upphov till negativ bedömning. Falskt positiva testutfall förekommer. Testet ger ej falskt positiva reaktioner p.g.a. urobilinogen.

Metod

Manuell

Ackrediterad

Nej

 Sökord:

porfobilinogen AIP akut-porfyriattack ALAD-P Arjeplogssjuka HCP hemsyntesrubbning järnporfyri porfyri porfyriattack-akut PV röd-urin PBG U-PBG Hoesch-test UPBG
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2020-11-19 13:36