Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
7
Ersätter
6
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

P- PTH, Parathyreoideahormon

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: PTH) alt pappersremiss.

Provtagning

PLASMA
Venblod eller kapillärblod i EDTA rör.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 dygn, avskiljes plasma och transporteras fryst. Hållbart: 2 dygn i kyl.
Avhälld plasma: 6 månader i frys

Svarsrutiner

Analyseras dagligen

Referensintervall/Beslutsgräns

1,8 - 11 pmol/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Paratyreoideahormon (PTH, parathormon, paratyrin), är ett proteinhormon som syntetiseras i bisköldkörtlarna och utsöndras som "intakt" PTH till blodet. Hormonet klyvs snabbt i levern till ett aminoterminalt och ett karboxyterminalt fragment. Det förstnämnda har all biologisk aktivitet och har liksom "intakt" PTH en mycket kort halveringstid.

PTH:s huvudsakliga funktion är att reglera calcium- och fosfatomsättningarna och hålla dessa joners koncentrationer inom snäva intervall. Regleringen sker genom påverkan på skelett, njurar och tarm. Sänkning av calcium i plasma stimulerar snabbt en insöndring av PTH från bisköldkörtlarna.

Ökad insöndring av PTH från en eller flera paratyreoideakörtlarna, primär hyperparatyreoidism, är en relativt vanlig sjukdom. Sekundär hyperparatyreoidism uppkommer efter långvarig stimulering av bisköldkörtlarna med låga calciumvärden, vilket ofta förekommer vid kronisk njurinsufficiens. Förhöjt PTH ses även hos personer med D-vitaminbrist.

PTH-analysen är indicerad vid alla störningar i calcium- och fosfat- metabolismen.

Analys av PTH-biointakt (utförs av externt laboratorium) kan vara av värde vid specialiserade frågeställningar angående patienter med njurinsufficiens.

Vid infusionsbehandling med bisfosfonater mot hypercalcemi bör man beakta att behandlingen kan ge betydande ökning av PTH. Maximal stegring ses ca sex dygn efter infusion, därefter långsamt sjunkande PTH (veckor). Därför är det viktigt att analysera PTH före ev. behandling.

Interferens och felkällor

Ingen korsreaktivitet med PTHrP.

Korsreagerar 82% med peptidfragment PTH 7-84.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

JaSökord:

PTH parathyreoideahormom bisköldkörtelhormon D-vitaminbrist fosfatomsättning hypercarciuri hyperfosfaturi hyperkalcemi hyperparathyreoidism hypofosfatemi hypokalcemi kalciumnivå kalciumomsättning magnesiumomsättning njurinsufficiens parathyreos parathormon paratyrin