Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2023-04-14
Upprättat av
JW
Godkänt av
ES

S- Paracetamol

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: parace) alt. pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod i mikrotainer med gel.

Trombin- eller EDTA-rör bör ej användas.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22gr C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 7 dygn i kyla i rör med kork.
50 dygn i frys -20 °C eller kallare.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

< 20 µmol/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Paracetamol är verksam substans i t.ex. Alvedon® och Panodil® och används som analgetikum och antipyretikum. Huvudparten metaboliseras i levern, varav ca tio procent via cytokrom P-450 då en hepatotoxisk metabolit bildas. I normala fall inaktiveras denna metabolit av glutation men vid överdosering överskrids kapaciteten och metaboliten reagerar med fr.a. leverproteiner med leverskador som följd. Toxisk dos för vuxna är ca 140 mg/kg kroppsvikt, men lägre dos kan ge skador vid dehydrering, undernäring, försämrad leverfunktion eller alkoholmissbruk. Vid terapeutiska doser ses vanligen koncentrationer < 100 µmol/L. Blodprov för bestämning av serumkoncentration ska tas 4 timmar efter intaget, om längre tid förlöpt tas prov så snart som möjligt. Serumkoncentrationen måste bedömas med hänsyn till vilken typ av preparat, depot eller icke-depot som intagits och tidpunkt efter intag, allmäntillstånd, samtidigt intag av t.ex. alkohol etc. Acetylcystein fungerar som antidot och interfererar med analysen (se även interferens och felkällor). Provtagning, tolkning av provsvar och behandling bör ske i enlighet med giftinformationscentralens riktlinjer. 

Interferens och felkällor

Antidoten acetylcystein kan interfererar vid mätning av paracetamol. Interferens på mer än ± 7 % kan ses vid 1663 mg/L N-acetylcystein (NAC). Askorbinsyra vid 30 mg/L kan interferera med mer än ± 7 %.


Metod

Enzymatisk/kolorimetrisk metod

 

Ackrediterad

Ja, klin kem lab SunderbynSökord:

Paracetamol Alvedon Alvedon-forte Curadom Curadon-forte Norgesic intox läkemedel Panodil Panodil-brus Panodil-Extend Panodil-forte Panodil-Zapp Perfalgan Reliv Somadril-Comp Parace
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2023-04-14 12:02