Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
MM

S- Orosomukoid

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: oroso) alt pappersremiss.
S-Orosomukoid ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.
Hållbarhet:
5 månader i rumstemperatur, 5 månader i kyla.
För längre perioder ska provet (avhällt serum) frysas i - 20°C. I frys hållbart 1 år.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Vuxna: 0,52-1,17 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning 

Orosomukoid(1-acid glykoprotein) är ett glykoprotein med ovanligt hög halt av kolhydrater och ovanligt låg isoelektrisk punkt (pH 2,7 - 3,5). Molekylvikten är endast ca 45 kDa vilket förklarar varför njurclearence är något högre än för albumin. Funktionen är okänd men orosomukoid bildas i levern och i lymfocyter och fungerar som en akutfasreaktant. En ökning av plasmanivån är påvisbar inom två dygn efter vävnadsskada. Orosomukoid binder också ett flertal läkemedel vilket ibland kan göra doseringar i samband med inflammatoriska reaktioner vanskliga.
Östrogener hämmar syntesen något. Låga värden ses vid proteinförlorande gastroenteropatier, uttalad proteinförlust via njurarna samt vid levercirros.
Syntesen stimuleras av kortikosteroider och androgena preparat. Förhöjda värden ses vid inflammatoriska tillstånd och samvariationen med haptoglobin är stor. Orosomukoid är det känsligaste akutfasproteinet för kliniskt aktiv ulcerös kolit.

Interferens och felkällor

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

JaSökord:

orosomukoid akutfasprotein bindvävssjukdom elfores inflammation inflammatorisk-aktivitet ledsjukdom leversjukdom plasmaprotein proteinuri tarmsjukdom oroso elfo