Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
3.1
Ersätter
3.0
Giltig from
2017-03-31
Upprättat av
RJ
Godkänt av
ES

B(Ery)- MCV, B(Ery)-Medelcellvolym

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: MCV) alt pappersremiss.

Provtagning

MCV ingår i B-Blodstatus.

Venblod i EDTA-rör (lila propp), art nr 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art nr 12121).

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall / Beslutsgräns

>18 år

82 - 98 fL

12 - <18 år

77 - 91  ”

6 - <12 år

74 – 88  ”

2 - <6 år

71 – 85  ”

6 månader - <2 år

70 – 83  ”

>2 - < 6 månader

74 – 88  ”

>1 - 2 månader

83 – 96  ”

15 - 30 d

89 – 103 ”

0 - 14 d

91 - 106 ”

 

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Erytrocyternas storlek är en variabel av stor praktisk betydelse vid diagnostik och behandling av anemier, eftersom den avviker på ett sätt som ofta är karaktäristiskt för vissa bestämda anemiorsaker. Sålunda är MCV regelbundet sänkt vid anemier som beror på järnbrist och/eller kronisk blödning (mikrocytär hypokrom anemi), medan den är förhöjd vid anemier som beror på brist på vitaminerna B12 eller folat (makrocytär anemi, ”megaloblastanemi”).

Vid alkoholism ses ofta påtagligt förhöjda MCV, oavsett om anemi föreligger eller inte. Även leversjukdomar utan relation till alkoholism kan gå med höga MCV. Vid talassemier ses ofta mycket låga MCV. Lågt Hemoglobin men normal MCV (normocytär normokrom anemi) är typiskt för reaktiva processer. 

Interferens och felkällor

Köldagglutininer kan ge falskt för höga resultat.

Lipemi kan ge felaktiga resultat.

Höga glukosnivåer kan hindra mätning av EVF och därmed beräkning av MCV.

Metod

Beräknad: EVF / EPK x 1000

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

MCV alkoholmarkör anemi blodstatus mean-corpuscular-volume makrocytär-anemi medelcellvolym mikrocytär-anemi
  • Redaktör: Monica Andersson
  • Ansvarig: Rebecca Johansson
  • Senast ändrad: 2017-08-27 14:39