Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
1
Ersätter
Giltig from
2023-04-04
Upprättat av
MC
Godkänt av
RJ

B- MCH Hemoglobinmassa, B-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: MCH) alt pappersremiss B-MCH ingår i B-Blodstatus (provkod: blst)

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila propp, art. nr. 12131), alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850).

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall / Beslutsgräns

 >18 år

 27-33 pg

 12 - 18 år

 25-30 pg

 6 - 12 år

 25-30 pg

 2 - 6 år

 24-29 pg

 6 månader - 2 år

 23-28 pg

 2 -  6 månader

 24-30 pg

 1 - 2 månader

 28-33 pg

 15 - 30 d

 30-35 pg

 0 - 14 d

 31-36 pg

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Mean cell hemoglobin (MCH) anger erytrocyternas medelhemoglobininnehåll. MCH är en stabil parameter som korrelerar mycket väl med MCV och har samma informationsvärde som denna. MCH har bättre hållbarhet än MCV i provrör. MCH används för att närmare karaktärisera anemier. Sänkt MCH kan ses vid anemier som beror på järnbrist och/eller kronisk blödning (mikrocytär, hypokrom anemi). Thalassemier kan leda till mycket låga MCH-värden. Förhöjda värden kan ses vid anemier som beror på brist på vitaminerna B12 och/eller folat (makrocytär anemi, ”megaloblastanemi”) men även vid benmärgspåverkan så som myelodysplastiskt syndrom (MDS). Förhöjda värden kan även ses vid normal benmärgsbild vid t.ex. kroniskt alkoholbruk, leverparenkymskador (cirros och hepatit) samt vid hemolytisk anemi med kraftigt ökat antal retikulocyter. Vid sekundäranemi, t.ex. vid inflammatorisk reaktion av olika grad och i samband med njurinsufficiens kan MCH vara normalt.

Interferens och felkällor

Köldagglutininer kan ge falskt för höga resultat.
Lipemi kan ge falskt för höga resultat.
Höga proteinkoncentrationer (M-komponenter) kan ge falskt för höga resultat.

Metod

Beräknad: Hb / EPK

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

MCH hemoglobinmassa anemi hypokrom-anemi hyperkrom-anemi normokrom-anemi blodstatus Hb hematologi blst
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Rebecca Johansson
  • Senast ändrad: 2023-04-11 07:43