Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
7
Ersätter
6
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

P, Csv, Lv-,Pv Laktat

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: laktat, SPlakt, LVlakt) alt. pappersremiss.

Provtagning

PLASMA
Patienten skall vara fullt utvilad.
Stas får ej användas vid provtagning.
Rör med natrium-oxalat-fluorid-tillsats används (art nr 12607).
Om tiden på röretikett och faktiska provtagningstiden inte stämmer görs en handändring på röretikett.
Provet skall vara lab. tillhanda inom 2 timmar efter provtagningen.

CEREBROSPINALVÄTSKA, LEDVÄTSKA OCH PLEURAVÄTSKA
Cerebrospinal- led- eller pleuravätska tas i rör med natrium-oxalat-fluorid tillsats (art nr 12607).
Provet ska vara lab. tillhanda inom 15 minuter efter provtagningen.

Provhantering

PLASMA
Provet skall vara lab. tillhanda inom 2 timmar efter provtagningen.
Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g, avhälls inom 15 minuter.
Hållbart:
8 timmar i rumstemperatur i rör med kork, 3 dagar i kyla, 3 dagar i frys.

CEREBROSPINALVÄTSKA, LEDVÄTSKA OCH PLEURAVÄTSKA
Provet ska vara lab. tillhanda inom 15 minuter efter provtagningen.
Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g avhälls inom 15 minuter.
Hållbart:
8 timmar i rumstemperatur i rör med kork, 3 dagar i kyla, 3 dagar i frys.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall / Beslutsgräns

P-Laktat 0,5 - 2,2 mmol/L
Csv-Laktat <2,3 mmol/L

Beslutsgräns bakteriell meningit
Csv-Laktat >3,0 mmol/L

Beslutsgräns bakteriell artrit (icke gonorréorsakad):
Lv-Laktat ≥7 mmol/L

Indikation

Plötsligt isättande hypoxi. Vid misstanke om meningit och septisk artrit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Laktat (mjölksyra) bildas vid förbränning av glukos under anaeroba förhållanden (d.v.s. vid syrebrist), framför allt i erytrocyter och skelettmuskler. Ökning av nivån i blod ses till exempel p.g.a. plötslig hypoxi vid chocktillstånd och vid lever- eller njurinsufficiens då eliminationen av laktat är försämrad. Laktatacidos kan endast hävas genom att cirkulationen förbättras och syrgastillförseln normaliseras. Kronisk hypoxi påverkar som regel inte kroppens laktatkoncentrationer. Fall av laktatacidos, där hypoxi inte är den primära rubbningen, kan ses t.ex. i samband med alkoholförgiftningar.

Ökning av laktat i led- och cerebrospinalvätska ses vid bakteriella infektioner som följd av bakteriernas metabolism. Laktatnivån i cerebrospinalvätska är oberoende av den i blod. I cerebrospinalvätska är en laktatnivå >3,0 mmol/L en relativt säker indikator på bakteriell meningit i differentialdiagnostiken mellan bakteriell och viral meningit. En ökning av laktat i cerebrospinalvätska kan även ses vid andra tillstånd som ökat intrakraniellt tryck eller reducerat blodflöde till hjärnan.

Ledvätska innehåller normalt små mängder laktat. En ökning av laktat i ledvätska talar för en septisk artrit, ökning ses dock inte vid gonokockartriter.

Interferens och felkällor

Om provet är taget strax efter fysisk aktivitet ses betydligt förhöjda nivåer.
Om inte provet centrifugeras inom angiven tid stiger värdet.
Prover som innehåller glykolsyra eller höga N-acetyl-L-cysteinnivåer uppvisar signifikant interferens.

Ackrediterad

NejSökord:

Laktat akut-hypoxi anaerob-glykolys artrit glukolys-anaerob hypoxi-akut laktoacidos ledvätska likvor meningit septisk-artrit spinalvätska cerebrospinalvätska laktat SPlakt LVlakt
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 15:20