Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Kliniskt kemiska laboratoriet
Version
8
Ersätter
7
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Kreatinin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: krea) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) eller trombinrör.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 °C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i kyla i rör med kork.
3 månader i frys (avhällt serum).
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Kreatinin analyseras alla dagar dygnet runt. eGFR beräknas och besvaras automatiskt med S-Kreatinin på alla ≥ 18 år.

Referensintervall/Beslutsgräns

 

S-KREATININ

Män  ≥18 år

60 -105 µmol/L

Kvinnor  ≥ 18 år

45 - 90  ”

Pojkar 15-17 år

55 – 106 ”

Flickor 15-17 år

49 – 86 ”

Pojkar 11-14 år

44 – 90 ”

Flickor 11-14 år

36 – 70 ”

Pojkar 6-10 år

31 – 76 ”

Flickor 6-10 år

31 – 70 ”

2-5 år

22 – 53 ”

6 mån- 1år

18 – 48 ”

15 dagar – 6 mån

9 – 32 ”

0-14 dagar

28 – 81 ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GFR
>65 år:    > 60 mL/min/1,73 m² kroppsyta
51-65 år:    60-110 ”
18-50 år:    80-125 ”

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Kreatinin bildas i muskulatur, relativt individ-konstant. Vid normal serumkoncentration utsöndras kreatininet via njurarna genom filtration i glomeruli, utan efterföljande reabsorption eller nämnvärd exkretion, varför kreatinin kan användas som substans för mätning av glomerulusfiltrationen. Vid normal njurfunktion är kreatininhalten i serum beroende av individens muskelmassa i förhållande till kroppsstorlek. Efter mycket köttrika måltider (fr.a. kokt kött) kan så mycket kreatinin absorberas att serumkoncentrationen kan stiga med upp till 30 procent. Vid försämrad glomerulär filtration, stiger
kreatininkoncentrationen i serum.

När man är intresserad av en persons njurfunktion, används ofta måttet relativ glomerulär filtration (relativt GFR) i vilket filtrationsenheten är mL/min/1,73m². Laboratoriet gör därför en estimering av relativ glomerulär filtrationshastighet; eGFRkr i mL/min/1,73 m² för varje beställning av S-Kreatinin hos vuxna.
Beräkningen utförs med formeln LMrev.

För att öka noggrannheten i ett beräknat GFR kan man ta medelvärdet av beräknat GFR utifrån Cystatin C och Kreatinin. Detta gäller i synnerhet vid låga nivåer GFR <30 mL/min/1,73m², där de enskilt beräknade GFR värdena inte anses tillräckligt noggranna. För båda markörerna (kreatinin och cystatin C) gäller att noggrannheten av beräkningarna försämras t.ex. vid störd sköldkörtelfunktion och under graviditet.

Om man önskar hjälp med att beräkna dosering av läkemedel, som till väsentlig del utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, är det dock den absoluta glomerulära filtrationen (mL/min), som är av största intresse. Den kan beräknas från en persons längd, vikt och relativa eGFR. För snabb sådan beräkning hänvisas till https://www.egfr.se/

Interferens och felkällor

N-acetyl-L-cystein i terapeutiska koncentrationer kan ge falskt låga resultat i serum-/plasmaprover. Alfa-metyldopa kan orsaka falskt låga resultat i serum-/plasmaprover.

eGFR
Avvikande muskelmassa ger sämre estimat.
Stort köttintag särskilt kokt kött före provtagning ger falskt för låga värden.
Resultaten under graviditet är inte jämförbara med Iohexolclearance.

Metod

Metoden är spårbar till IDMS-kalibrering.

Ackrediterad

Ja, S-Kreatinin på Klin kem lab SunderbynSökord:

Kreatinin creatinin njurfunktion njure GFR IDMS krea
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 15:22