Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
JW
Godkänt av
MM

S- Komplementfaktor C3

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: C3) alt pappersremiss

Provtagning

Serum
S-C3 ingår i kombination med S-C4.
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 
4 dygn i rumstemperatur och 8 dygn i kyla och frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

0,67-1,29 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Komplementsystemet utgör en del av det immunologiska försvaret och har fått sitt namn genom att det fungerar som ett komplement till antikroppssvaret. Ett flertal både plasmaproteiner och membranproteiner ingår. Normalt finns de i inaktiv form. Systemet kan aktiveras via tre vägar, den klassiska, den alternativa och lektinvägen. Aktiveringen sker genom serieaktioner med flera proteiner involverade. C3 är det kvantitativt dominerande proteinet i komplementsystemet och har en funktionell nyckelroll. C3 är ett akutfasprotein varför dess koncentration ska ställas i relation till de andra akutfasproteinernas koncentrationer. Således talar normal C3-koncentration vid inflammatorisk reaktion för ökad komplementaktivering och höjda koncentrationer ses vid inflammatoriska reaktioner utan ökad komplementförbrukning. Låga värden ses vid genetisk brist, vid membranproliferativ glomerulonefrit, och vid debut (under första veckan) av akut glomerulonefrit. Låga nivåer kan också förekomma vid immunkomplexsjukdomar, t.ex. vid vissa immunhemolytiska anemier och SLE.

Interferens och felkällor

Prover som innehåller onormala monoklonala antikroppar kan interferera med analysresultaten. På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

JaSökord:

komplementfaktor-3 akutfasprotein alternativa-vägen anafylaktoid-purpura C3 glomerulonefrit infektionskänslighet immunkomplexsjukdom invasiv-bakteriell-infektion klassiska-vägen komplement komplementbrist opsonin plasmaprotein SLE