Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
LE
Godkänt av
ES

fS- LDL-kolesterol

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: LDL/ldlS alt pappersremiss.

Provtagning

LDL beräknas från faste eller icke-faste S-Kolesterol, S-HDL och S-Triglycerider. Lipider kan tas fastande eller icke-fastande. Det är upp till ordinerande läkare att ta ställning till om provet ska tas fastande eller icke-fastande.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

> 50 år

2,0 - 5,3   mmol/L

31- 50 år

1,4 - 4,7       "    

18 - 30 år

1,2 - 4,3       ”

10 - 17 år

1,2 - 3,4       ”

Flickor 1-9 år

1,5 - 3,3       ”

Pojkar 1-9 år  1,2 - 3,1       "
0 - 12mån 0,3 - 4,5       "

 

Referensintervallet är baserat på fasteprov, dvs. efter 10 timmars fasta för vuxna. För barn är det icke-fastevärden.

Mål för patienter med mycket hög risk:
LDL <1,4 mmol/L eller 50 % reduktion av utgångsvärdet.


Mål för patienter med hög risk:
LDL <1,8 mmol/L eller 50 % reduktion av utgångsvärdet. 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

I LDL (Low density lipoprotein) finns ca 60-70 procent av det totala kolesterolet i serum.
LDL-partiklarna är slutprodukter av VLDL (very low density lipoprotein)-nedbrytningen och LDL-kolesterol tas upp i cellerna via receptormedierade mekanismer. De flesta celler har LDL-receptorer på sin yta, men särskilt rikligt förekommer de i lever, binjure, testis och ovarium d.v.s. organ som har stort behov av kolesterol för syntes av gallsyror respektive steroidhormoner. Antalet LDL-receptorer på levercellerna kan förändras under olika förhållanden.

Hyperkolesterolemi är en kardiovaskulär riskfaktor. Förhöjda LDL-koncentrationer ses regelbundet vid olika typer av familjära tillstånd, t.ex. familjär hyperkolesterolemi är ett dominant ärftlig tillstånd som karakteriseras av en kraftigt förhöjd LDL-koncentration p.g.a. mutationer i LDL-receptorn. Måttlig till uttalad ökning uppträder sekundärt vid åtskilliga tillstånd, fr.a. hypotyreos, leversjukdomar och njursjukdomar.

Beräkning av LDL-kolesterol bör ingå i utredning av primära och sekundära hyperlipoproteinemier och vid bedömning av kardiovaskulär risk.

LDL är i genomsnitt 0,1-0,2 mmol/L högre vid fasta än vid icke-fasta. I 2 enskilda fall kan skillnaden vara betydligt större (tex. vid diabetes och metabolt syndrom) och ju högre triglyceridnivåerna är desto större skillnad är det mellan fastande och icke-fastande LDL.
Överväg heterozygot familjär hyperkolesterolemi hos barn med LDL ≥4 mmol/L och hos vuxna med LDL ≥5 mmol/L. Överväg homozygot familjär hyperkolesterolemi vid LDL ≥13 mmol/L. LDL <0,3 mmol/L talar för ärftlig abetalipoproteinemi alternativt behandling med PCSK9-hämmare

Interferens och felkällor

Se, S-Kolesterol, S-HDL och fS-Triglycerider. S-Triglyceridresultat > 4 mmol/L gör att S-LDL ej kan beräknas. 

Metod

Beräkning enl Friedewalds formel

Ackrediterad

Nej

LDL beräknas från faste eller icke-faste S-Kolesterol, S-HDL och STriglycerider. Lipider kan tas fastande eller icke-fastande. Det är upp till ordinerande läkare att ta ställning till om provet ska tas fastande eller icke-fastande.


Sökord:

Kolesterol, LDL, fS-SLDL lipider blodfetter kardiovaskulär risk kardiovaskulär riskfaktor kardiovaskulär sjukdom hyperkolesterolemi, hyperlipoproteinemi, hyperlipoproteinemier, familjär hyperkolesterolemi, heterozygot familjär hyperkolesterolemi homozygot familjär hyperkolesterolemi, abetalipoproteinemi, PCSK9- hämmare
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2023-04-14 15:06