Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Klin kem lab
Version
4.0
Ersätter
3.0
Giltig from
2022-03-02
Upprättat av
JW
Godkänt av
MM

S- Karbamazepin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: karbam) alt pappersremiss

Provtagning

Prov tas före morgondos.
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod mikrotainer med gel.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22˚ C vid 2400 x g.
Hållbarhet: 5 dagar i kyla i rör med kork.
Tilläggsbeställning kan göras för venblod inom 8 timmar.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Terapeutiskt intervall: 20 - 40 µmol/L

Medicinsk bakgrund

Karbamazepin,tex.Tegretol® eller Hermolepsin®, är antiepileptikum som också används vid behandling av neuralgier och alkoholabstinens. Absorbtionen sker relativt långsamt vid peroral tillförsel och tiden till maximal koncentration beror på vilken beredningsform som används. Halveringstiden efter en engångsdos är i genomsnitt 1,5 dygn men efter upprepad dosering minskar den till 16-24 timmar eftersom karbamazepin inducerar en ökning av sin egen metabolism. Även andra substansers metabolism induceras, t.ex. warfarin och cyklosporin m.fl. Vissa läkemedel t ex erytromycin och dextropropoxyfen kan hämma metabolismen av karbamazepin vilket ger ökad risk för biverkningar.
Serumbestämning av koncentrationen är ett hjälpmedel vid doseringen av läkemedlet.
Terapeutiskt riktområde ca 20-40 µmol/L. Koncentration >100 µmol/L indikerar allvarlig förgiftning. 

Metod

CMIA, immunologisk

Ackrediterad

JaSökord:

Karbamazepin alkoholabstinensbehandling antiepileptikum epilepsibehandling hermolepsin läkemedel Tegretol Trimonil-Retard karbam