Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S, P, tU- Kalium

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: K, UKT, UK) alt pappersremiss.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör eller trombinrör. Kapillärblod i mikrotainer med gel bör undvikas, se Interferens och Felkällor.

Urin
Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. kl. 07.00.
Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin utan tillsats fram till kl. 07.00 påföljande dag, då blåsan tömmes sista gången och portion sparas.

10 mL av väl blandad dygnsmängd sätts i rör (vacutainerrör med beige propp) utan tillsats och förvaras i kyl.
Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Provhantering

SERUM
Centrifugeras inom 2 tim i 5 min, 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i kyla i rör med kork.
1 år i frys (avhällt serum)
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar

URIN
Centrifugeras i 5 min 22°C vid 500 x g.
Hållbarhet:
2 månader i kyla.
1 år i frys.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

S-Kalium

Vuxna

3,6 - 4,6  mmol/L

1  – 17 år

3,7 - 4,8   ”

6 mån-1 år

4,1 - 5,1   ”

1-5 mån

3,5 - 5,6   ”

1-4 veckor

3,4 - 6,0   ”  

<7 dygn

3,2 - 5,5   ”

P-Kalium

Vuxna

3,5 – 4,4 mmol/L

tU-Kalium

Vuxna

30 - 90 mmol/dygn

Urinreferensområdet är kostberoende. 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Kaliumjonen (K+) är den viktigaste intracellulära katjonen. Av allt kalium i organismen är 90 procent snabbt utbytbart. Lågt pH ökar flödet av K+ från cellerna till extracellulärrummet (t.ex. vid venstas vid blodprovstagning). Det omvända förloppet förekommer vid insulinpåverkan.
Ett kaliumvärde måste bedömas med hänsyn till patientens syrabasstatus och njurfunktion. Högt serum-K+ ses vid acidos, chock, binjurebarksinsufficiens, njurinsufficiens och akut cellsönderfall. Låga värden ses vid kräknings- och diarrètillstånd, långvarig parenteral nutrition utan kaliumsubstitution och vid metabolisk alkalos.

Analys av tU-Kalium används för att följa omsättningen av kalium och tas ofta tillsammans med tU-Natrium för att bedöma njurtubulifunktionen och vid endokrina utredningar (kortisol/aldosteron) samt för att bedöma behovet av diuretikabyte hos till exempel patienter med hjärtinsufficiens.

Interferens och felkällor

Prov som inte centrifugerats i tid (inom 2 timmar) ger falskt högt S-Kalium pga läckage från röda blodkroppar.

Vid trombocytemi blir S-Kalium falskt förhöjd i samband med koagulations-processen. Vid misstanke om detta ska Kalium analyseras i plasma (litium-heparinrör med gel).

Kapillär provtagning ger falskt förhöjt värde (0,4 mmol/L eller mer).

Observera att höga lipid- eller proteinnivåer kan ge falsk sänkning av elektrolytkoncentrationer vid indirekt jonselektiv mätning.

Metod

Jonselektiv elektrod, indirekt metod

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab i Sunderbyn.Sökord:

kalium acidos alkalos binjurebarkinsufficiens chock Conns-syndrom Cushings-syndrom diuretika hyperaldosteronism hyperkalemi hypokalemi njurinsufficiens syrabasbalansrubbning vätskebalansrubbning K UKT UK