Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
MM

S- IgM, Immunglobulin M

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: IgM) alt pappersremiss
S-IgM ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).

Provhantering

Centrifugeras 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i kyla, Avhällt serum: 6 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid

Referensintervall/Beslutsgräns

Vuxna

0,27 - 2,10 g/L

1-17 år

0,39 - 1,86

3 mån-12 mån

0,16 - 0,86

15 dagar- 2 månader

0,12 - 0,71

0-14 dagar

0,05 - 0,35

Medicinsk bakgrund/Tolkning

IgM är uppbyggt av fem monomerer, som var och en i sin tur är uppbyggda av två tunga kedjor och två lätta kedjor. Cirka 75 procent av kroppens IgM finns intravaskulärt och halveringstiden är tio dygn. IgM binder och aktiverar komplement med lätthet och den stora molekylen har stor förmåga att precipitera och aggregera antigen för snabb elimination via retikuloendoteliala systemet. Polyklonal IgM-ökning ses vid virus- och mykoplasmainfektioner, vid vissa tropiska sjukdomar och vid primär biliär cirros. Monoklonal ökning med M-komponent av IgM-klass ses vid lymfom, Waldenströms sjukdom eller MGUS. Låga koncentrationer av isolerat IgM är oftast utan klinisk signifikans men kan innebära ett förändrat immunsvar som t.ex. vid Wiskott– Aldrichs syndrom.

Interferens och felkällor

Antigenexcess inte testad högre än 70,05 g/L. Prover som innehåller onormala monoklonala antikroppar kan interferera med analysresultaten. På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

JaSökord:

IgM immunglobulin-M elfores elektrofores filariasis malaria mykoplasma-infektion primär-biliär-cirros proteinelektrofores trypanosomiasis virussjukdom elfo