Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
JW
Godkänt av
MM

S- IgG, Immunglobulin G

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: IgG) alt pappersremiss
S-IgG ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C  vid 2400 x g.

Hållbarhet: 
7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i kyla, och avhällt serum 6 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall

Vuxna

6,7 - 14,5 g/L

10 - 17  år

6,6 - 15,3

4 - 9  ”

5,4 - 13,6

1 – 3  ”

3,2 - 11,5

2 veckor -12 mån

1,1 - 7,0

0-14 dagar

3,2 - 14,1  

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Immunglobulin G är uppbyggt av två tunga och två lätta proteinkedjor sammanlänkade med disulfidbryggor. Molekylvikten är cirka 150 kDa. IgG utgör normalt cirka tre fjärdedelar av den totala Ig-koncentrationen. De intravaskulära och extravaskulära poolerna är ungefär lika stora. IgG transporteras aktivt över placenta och den nyfödde har i genomsnitt cirka 30 procent högre IgG-koncentrationer än modern.

Efter antigenstimulering sker syntesen av immunglobuliner i B-lymfocyterna med hjälp av bl.a. T-hjälparceller och olika interleukiner. Regleringsmekanismen är komplex. Fyra subklasser finns; IgG 1 (ca 66 procent), IgG 2 (ca 23 procent), IgG 3 (ca 7 procent) och IgG 4 (ca 4 procent). När immunkomplex bildats elimineras de via fagocyter i RES.

Låga IgG-koncentrationer ses vid bl.a. immunsuppression, lymfoproliferativa sjukdomar, nefrotiskt syndrom och medfödda bristtillstånd. Om totalhalten av IgG är normal hos barn och dessa trots detta drabbas av upprepade svåra bakteriella infektioner, bör en möjlig brist av en eller flera IgG-subklasser undersökas.

Polyklonal IgG-ökning ses bl.a. i samband med systemsjukdomar som SLE, kroniska leversjukdomar och infektioner. Monoklonal ökning (M-komponent) ses vid myelom eller MGUS.

Interferens och felkällor

På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

JaSökord:

IgG immunglobulin-G abscess elektrofores hepatit hypergammaglobulinemi hypogammaglobulinemi M-komponent SLE elfo