Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
JW
Godkänt av
MM

S- IgA, Immunglobulin A

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: IgA) alt pappersremiss
S-IgA ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C vid 2400 x g.  
Hållbarhet: 
7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i kyla, avhällt serum 6 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Vuxna

0,88 - 4,50 g/L

14 -17 år

0,53 - 2,87

6 -13

0,47 - 2,21

3 -5

0,26 - 1,47

1 - 2

0,04 - 0,90

0-12 mån

0,01 - 0,29

Medicinsk bakgrund

IgA är uppbyggt av två tunga och två lätta kedjor. I plasma finns det i 85 procent i monomer form och resten i polymer form (dimer). IgA finns även i sekretorisk form i tårvätska, tarmkanal m.m. Detta IgA är uppbyggt av två monomerer och en sekretorisk komponent samt en J-kedja.

Polyklonal IgA-ökning ses vid IgA-nefrit, lung- och tarminfektioner, portahypertension och reumatoid artrit. Ökning kan också ses vid alkoholism. Monoklonal ökning med M-komponent av IgA-klass ses vid myelom eller MGUS.

Sänkta nivåer ses vid hereditär IgA-brist som är den vanligaste primära immunbristsjukdomen. Vid total avsaknad av IgA finns risk med antikroppar mot IgA vilket bör kontrolleras. Patienter med anti-IgA riskerar att få en överkänslighetsreaktion om de får blodprodukter som innehåller IgA.

Interferens och felkällor

Prover som innehåller onormala monoklonala antikroppar kan interferera med analysresultaten. På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod.

Ackrediterad

JaSökord:

IgA immunglobulin-A IgA-brist elektrofores elfores M-komponent proteinelektrofores elfo