Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
5
Ersätter
4
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

S- Homocystein

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: homocy) alt pappersremiss

Provtagning

Serum: Venblod i gelrör alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).
Plasma: Venblod i Li-heparinrör med gel.

Centrifugering bör ske omedelbart, d.v.s. omedelbart efter koagulation för serumprov. Om detta inte är möjligt ska provet förvaras kylt och centrifugeras inom 60 minuter från provtagningen.

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g inom 60 min.

Hållbart: 2 veckor i kyl och 12 månader i frys.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen.   

Referensintervall/Beslutsgräns

0-12 år               <10 µmol/L

>12 år                <15 µmol/L

Gravida kvinnor    <10 µmol/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Vitaminerna kobalamin (B12) och folat är nödvändiga för metabolism av homocystein till metionin. Vid brist på B12 eller folat ansamlas därför homocystein i blodet och kan användas diagnostiskt för att påvisa brist på dessa vitaminer. Metylmalonsyra (MMA) ingår i metabolismen av B12 och stiger endast vid B12-brist (adenosylkobalaminbrist). Även funktionell folatbrist med S-Folat < 15 nmol/L hos homozygoter för mutation i MTHFR-genen ger homocysteinstegring.

Vid nedsatt njurfunktion stiger homocystein pga minskad clearance upp till i storleksordningen dubbla övre referensgränsen. Vissa läkemedel kan ge lätt förhöjda värden (t.ex. metotrexat, karbamazepin, fenytoin). Homocystein är också en oberoende riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom, stroke och tromboser.

Mycket höga koncentrationer (>100 µmol/L) kan ses vid vissa ärftliga sjukdomar, homocystinurier.

Interferens och felkällor

Om provet får stå utan att centrifugeras, kan nivån stiga p.g.a. produktion av homocystein från erytrocyter, ca 1 µmol/L per timme.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

JaSökord:

homocystein anemi B6-brist B12-brist folatbrist kobalaminbrist depression homocy
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 13:43