Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
2.2
Ersätter
2.1
Giltig from
2016-06-29
Upprättat av
ES
Godkänt av
ES

B- Hemoglobin, kolmonoxid, B-COHb

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektronisk via VAS alt. pappersremiss. Provkod i VAS: COHb

Provtagning

Venblod i Na-heparinrör (mörkblå propp) art nr 11185.
Korken på röret får ej avlägsnas.

Provhantering

Hållbart: 24 timmar vid förvaring i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall

Icke-rökare    <1 % av total Hb

Medicinsk bakgrund

Kolmonoxid, CO, är en färg-, smak-, och luktlös gas. När hemoglobin bryts ner bildas kolmonoxid som binds till hemoglobin, COHb och därför finns i kroppen normalt en låg koncentration av COHb som långsamt elimineras via lungorna.

Erytrocythemoglobinet svarar i normalfallet för ca 80 % och leverhempoolen för ca 10-15 % av hemnedbrytningen. Avgörande för kroppens innehåll av CO och därmed blodets COHb-mättnad är, förutom omsättning av hem också lungfunktion och ventilation samt framför allt CO-halten i omgivande luft. Vid förgiftning är HbCO-bindningen reversibel och går tillbaka med sjunkande CO-koncentration i andningsluften.

Lätt förhöjda värden kan ses vid ineffektiv erytropoes, t.ex. vid B12-brist. Förhöjda värden, 2-4 %, ses bl.a. vid svåra hemolytiska anemier. Externa källor till kolmonoxidförgiftning är speciellt avgaser från motorer och tobaksrök. Storrökare kan ha upp till 10 % av sitt hemoglobin i form av COHb. Värden >10% ses enbart vid CO-intoxikation. Exponeringstiden i den förgiftade luften är av största betydelse, men det finns ingen säker korrelation mellan uppmätt koncentration i samband med intoxikationen och graden av kroniska symtom.

10-20 %: Lätt huvudvärk. Andnöd vid kroppsansträngning.
20-40 %: Yrsel, matthet, ökad andnöd.
40-60 %: Medvetslöshet.
>60 %:    Andningsförlamning och död.

Interferens och felkällor

Rökare har vanligen värden 1-5 % av total Hb.
Ljusabsorberande substanser (t ex kontrastmedel) i blodprovet kan störa analysen.
Cyanocobalamin ger falskt för höga värden.

Metod

Fotometri

Ackrediterad

NejSökord:

hemoglobin COHb CO-intoxikation Hb Hb-CO hemolytisk-anemi intoxikation kolmonoxid kolmonoxidförgiftning kolosförgiftning rökning
  • Redaktör: Laboratoriemedicin
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2004-02-11 11:56