Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Klin kem lab
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2021-09-07
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

B- Hemoglobin, B-Hb

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: Hb) alt pappersremiss.

Provtagning

B-Hb ingår i B-Blodstatus
Venblod i EDTA-rör (lila propp), art nr 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art nr 12121)

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla. 

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall / Beslutsgräns

Män             >18 år

134 - 170  g/L

Kvinnor        >18 år

117 - 153   ”

Män             12-<18 år

110 - 145   ”

Kvinnor        12-<18 år

108 - 133   ”

6 - <12 år

106 - 134   ”    

2 - <6 år

102 - 127  ”

6 månader - <2 år

101 - 127   ”

>2 - < 6 månader

96 - 124     ”

1 - 2 månader

89 - 127     ”

15 - 30 d

100 - 153   ”

0 - 14 d

134 - 200   ”

Medicinsk bakgrund / Tolkning 

Hemoglobin bildas av erytrocyter och är ett makromolekylärt komplex av järn, hem och globin. Hemoglobin står för transporten av syrgas och koldioxid mellan lungan och perifera vävnader, därtill fungerar det som buffert i regleringen av blodets pH.

Anemi definieras som lågt hemoglobin (vanligen <130 g/L hos män och < 120 g/L hos kvinnor). Det kan finnas många orsaker till anemi men de vanligaste är:

- blödning
- nedsatt produktion (t ex brist på järn, vitamin B12 eller folat, eller benmärgssjukdom)
- ökad nedbrytning av erytrocyter (hemolys)

Förhöjd hemoglobinkoncentration, polycytemi, kan också ha många orsaker. Den kan vara sekundär till hjärt- eller lungsjukdom eller rökning men kan också vara primär, polycytemia vera som är en myeloproliferativ sjukdom. Ibland ses relativ polycytemi som är en följd av låg plasmavolym.

Interferens och felkällor

Stor M-komponent eller lipemi kan ge falskt för höga resultat.

Metod

Natriumlaurylsulfat, kolorimetrisk

Ackrediterad

Ja, Klin kem lab SunderbynSökord:

Hb hemoglobin anemi blodstatus polycytemi polyglobuli