Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

B- HbA1c Hemoglobin A1c

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: HbA1c) eller pappersremiss.

Provtagning

Venblod i 5mL rör med tillsats av EDTA alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA tillsats).

Provhantering

Hållbart: 8 tim i rumstemperatur.
7 dagar i kyla.
Prover som fryses skall förvaras i -70 eller kallare

Svarsrutiner

Analyseras måndag-fredag dagtid.

Referensintervall / Beslutsgräns

< 50 år: 27 – 42 mmol/mol.
≥ 50 år: 31 – 46 mmol/mol.

Gräns vid diagnostik ≥ 48 mmol/mol. Se vidare under Medicinsk bakgrund.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

I de röda blodkropparna finns hemoglobinet (Hb) A1 med flera varianter, fr.a. HbA1c. Denna är glykerad genom irreversibel kovalent bindning med glukosmolekyler. Omfattningen av denna glykering är proportionell mot den genomsnittliga koncentrationen glukos i blodet upp till 2-3 månader före provtagningen. Vid tillstånd med ökad omsättning av erytrocyter t ex som talassemi och hemolytisk anemi samt homozygoti för HbS och C, samt efter blodtransfusion erhålls falskt låga värden av HbA1c (se även interferens och felkällor). Falskt höga värden är ovanligare men kan uppkomma om erytropoesen avstannar, t ex vid järnbrist.

HbA1c används vid metabol kontroll av diabetes. Det finns ett exponentiellt samband mellan HbA1c-nivå och utveckling av komplikationer. God kontroll hos patient med nydiagnostiserad typ 2 diabetes motsvarar HbA1c 42-52 mmol/mol och för patient med längre, känd diabetesduration och/ eller problem att uppnå lägre målvärden pga biverkningar 53-69 mmol/mol. Sedan 2014 är HbA1c även godkänd som metod för att diagnostisera diabetes mellitus typ 2 hos vuxna > 20 år. För detta krävs två HbA1c värden ≥ 48 mmol/mol eller ett prov ≥ 48 mmol/mol samtidigt som P-glukos (fastande eller efter glukosbelastning) är över gränsen för diabetes. HbA1c ska dock inte användas för diagnos av diabetes mellitus typ 1, eller på gravida och barn. Skärpta kvalitetskrav ställs på metoden om den används för diagnossättning.

Interferens och felkällor

Vid ökad hemoglobinomsättning, som vid hemolys eller blödning minskar HbA1c -värdet påtagligt och är inte tillförlitligt.

Blodtransfusioner kan påverka HbA1c-koncentrationen i patientprovet.

Heterozygota HbS, HbC-, HbE- och HbD-varianter påverkar inte HbA1c -värdet.

Vid homozygota Hb-varianter av ovanstående (t.ex. SS eller CC), finns inget HbA och då kan inte heller HbA1c bestämmas.

Nivåer > 5 % av HbF interfererar med analysen och ger falskt lägre värden av HbA1c. Orsaken är att total Hb blir högt men eftersom HbF ej glykeras så blir andelen glykerat Hb av total Hb falskt lågt.

Detta gäller aven patienter med känd hereditär persisterande fetalt hemoglobin.

Även patienter med beta-thalassemia minor kan ha HbF koncentrationer > 5 %.

 

Metod

Enzymatisk metod

Ackrediterad

JaSökord:

HbA1c hemoglobinA1c diabetes-mellitus glykerat-hemoglobin glukosylerat-hemoglobin långtidssocker metabol-kontroll
  • Redaktör: Sofia Flymalm
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2023-01-24 13:30