Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4.0
Ersätter
3.0
Giltig from
2019-05-31
Upprättat av
RJ
Godkänt av
RJ

B- HbA1c Hemoglobin A1c

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: HbA1c) eller pappersremiss.

Provtagning

Venblod i rör med tillsats av EDTA alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA tillsats).

Provhantering

Venblod hållbart 1 dag i rumstemperatur, 7 dagar i kyl.

Viapost:
Hållbart 2 dagar i rumstemperatur, 7 dagar i frys.

Svarsrutiner

Analyseras måndag-fredag dagtid.

Referensintervall / Beslutsgräns

< 50 år: 27 – 42 mmol/mol.
≥ 50 år: 31 – 46 mmol/mol.

Gräns vid diagnostik ≥ 48 mmol/mol. Se vidare under Medicinsk bakgrund.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

I de röda blodkropparna finns hemoglobinet HbA1 med flera varianter, fr.a. HbA1c. Denna är glykerad genom kovalent bindning med glukosmolekyler. Omfattningen av denna glykosylering är proportionell mot den genomsnittliga koncentrationen glukos i blodet upp till åtta veckor före provtagningen.

HbA1c används vid metabol kontroll av diabetes. Det finns en stark korrelation mellan HbA1C -nivå och utveckling av diabetiska senkomplikationer. God kontroll motsvaras av HbA1c ≤ 52 mmol/mol (genomsnittlig P-glukos <8).

Sedan 2014 är HbA1c även godkänd som metod för att diagnostisera diabetes. För detta krävs två HbA1c värden ≥ 48 mmol/mol eller ett prov ≥ 48 mmol/mol samtidigt som P-glukos (fastande eller efter glukosbelastning) är över gränsen för diabetes. Skärpta kvalitetskrav ställs på metoden om den används för diagnostik.

Interferens och felkällor

Vid ökad hemoglobinomsättning, som vid hemolys eller blödning minskar HbA1c -värdet påtagligt.

Ikterus och lipemi interfererar inte med analysen. Nivåer på upp till 25 % av HbF interfererar inte med analysen.

Heterozygota HbS, HbC-, HbE- och HbD-varianter påverkar inte HbA1c -värdet. Vid homozygota varianter utan HbA kan inte heller HBA1c bestämmas.

Det kan finnas andra hemoglobinvarianter t.ex. Hb Tacoma som kan ge falskt för låga värden.

Metod

HPLC

Ackrediterad

JaSökord:

HbA1c hemoglobinA1c diabetes-mellitus glykerat-hemoglobin glukosylerat-hemoglobin långtidssocker metabol-kontroll
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Rebecca Johansson
  • Senast ändrad: 2019-05-31 16:17