Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
4
Ersätter
3
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
JW
Godkänt av
MM

S- Haptoglobin

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: hapto) alt pappersremiss
S-Haptoglobin ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) men kan också beställas separat.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel).

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22oC vid 2400 x g.

Hållbarhet:
7 dygn i rumstemperatur/kyla, avhällt serum 2 veckor i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid

Referensintervall/Beslutsgräns

0,24-1,90 g/L
Lågt haptoglobin hos barn upp till puberteten kan vara normalt.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Haptoglobin är ett glykoprotein som syntetiseras i levern och bildar komplex med hemoglobin och globin, men det spelar också en viktig roll i kontrollen av lokala inflammatoriska reaktioner. Det finns olika haptoglobinfenotyper, men gemensamt för dessa är att varje haptoglobinmolekyl binder två hemoglobinmolekyler. När hemoglobin frisätts till plasma sker en närmast momentan, irreversibel komplexbildning till haptoglobin. Detta gör att globinet inte passerar det glomerulära filtret i njuren och sparar således järn. Eliminationen av komplexen sker via retikuloendoteliala systemet och halveringstiden är kort, 10-30 minuter. Detta kan jämföras med halveringstiden för fritt haptoglobin som är ca 5 dygn.

Haptoglobin är ett akutfasprotein och koncentrationen stiger vid inflammatorisk reaktion, förhöjda värden kvarstår en till två veckor. Förhöjda nivåer ses också vid nefrotiskt syndrom, men även glukokortikoider (både endogena och exogena) samt androgener kan ge förhöjda nivåer. Låga värden ses främst vid hemolys men även vid genetisk brist, ineffektiv erytropoes som vid B12- eller folatbrist, hepatosplenomegali samt östrogenpåverkan (p-piller eller sen graviditet) och leverinsufficiens.

Barn upp till tonåren kan normalt ha icke mätbar haptoglobinkoncentration.

Interferens och felkällor

På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

JaSökord:

haptoglobin akutfasprotein akutfasreaktant anemi elfores elektrofores erytrocytomsättning hemoglobinomsättning hemolys inflammation leverstatus mjältcirkulation hapto elfo