Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
2.1
Ersätter
2.0
Giltig from
2015-11-24
Upprättat av
RJ
Godkänt av
RJ

fPt- Glukostoleranstest efter peroral tillförsel

Utförande laboratorium

Klin kem lab Kalix och Piteå.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.

Provtagning

Vid bokning av tid för glukosresorptionstest skickar patientföreträdaren ”Patientinstruktion för glukosresorptionstest efter peroral tillförsel” till patienten.

Test med 75 g glukos peroralt används.
Glukosbestämning görs kapillärt med HemoCue®.

Svarsrutiner

Efter överenskommelse med laboratoriet.

Referensintervall/Beslutsgräns

Fastande:
Diabetes mellitus                   >7,0 mmol/L

Efter 120 minuter:
Nedsatt glukostolerans          8,9 - 12,1 mmol/L
Diabetes mellitus                    >12,2 mmol/L
Graviditetsdiabetes                 >10,0 mmol/L

(Observera att värdena gäller kapillärt tagna prover)

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Glukos absorberas snabbt från mag-tarmkanalen varvid plasmaglukosnivån stiger. Maximal glukoskoncentration uppnås vanligen efter ca 40 minuter. Stigande plasmaglukos stimulerar insulinproduktionen. Vid brist på insulin uppstår hyperglykemi och patologisk glukosbelastning.
”Glukostoleransen” minskar med stigande ålder. Sänkt glukostolerans förekommer även vid andra endokrina sjukdomar, t.ex. Cushings syndrom, akromegali och tyreotoxikos. Vid sjukdomar med stark inflammatorisk reaktion (t.ex. sepsis), långvarig fasta, inaktivitet och kaliumbrist kan nedsatt glukostolerans ses.
Vissa läkemedel försämrar glukostoleransen, t.ex. glukokortikoider och tiazider.
Undersökningen används för att ställa eller utesluta diagnosen diabetes mellitus i de fall där upprepade fasteglukosbestämningar inte kunnat säkerställa detta. Undersökningen utförs också hos grupper med ökad risk för diabetes, t.ex. gravida och ibland i samband med endokrinologiska utredningar.

Metod

Kolorimetrisk glukosdehydrogenas-metod

Ackrediterad

NejSökord:

Glukostoleranstest diabetes-mellitus glukosbelastning glukoselimination-per-os graviditetsdiabetes insulinresistens metabolt-syndrom OGTT peroral-glukosbelastning
  • Redaktör: Monica Andersson
  • Ansvarig: Rebecca Johansson
  • Senast ändrad: 2016-03-15 14:45