Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klinisk kemi
Version
6
Ersätter
5
Giltig from
2022-12-14
Upprättat av
MC
Godkänt av
ES

P, fP, S, fS, Csv-, Lv- Glukos

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: glu, gluF, SPglu, LVglu, PVglu, DVglu) alt pappersremiss

Provtagning

Serum

Venblod tas i rör med gel alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) eller trombinrör.
Fasteprov tas efter 8 timmars fasta.

Plasma

Venblod tas i rör med natrium-oxalat- tillsats.
Fasteprov tas efter 8 timmars fasta.

Cerebrospinalvätska, ledvätska, pleuravätska och ascitesvätska

Cerebrospinal-, led-, pleura-, eller ascitesvätska tas i rör med natrium-oxalat-tillsats.
Ta alltid S, P-Glukos för jämförelse..
 
Se även provtagningsanvisningar för cerebrospinalvätska respektive provtagningsanvisningar för
ledvätska
.  

Provhantering

Serum

Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g inom 1 timme efter provtagning.
Hållbarhet: 1 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyla i rör med kork.

Plasma

Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g.
Hållbarhet: 2 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyla i rör med kork.1månad i frys. 

CerebroSpinalvätska, Ledvätska, Pleuravätska och Ascitesvätska

Centrifugeras i 5 minuter 22 oC vid 2400 x g, cerebrospinalvätskan avhälls inom 1 timme.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

 

fS, fP-Glukos

 

> 18 år

4,2  -  6,3 mmol/L

4 veckor - 18 år

3,3  -  5,6 mmol/L

>1 dag - 4 veckor

2,8  -  4,5 mmol/L

< 1 dag

2,2  -  3,3 mmol/L

 

S, P-Glukos

 

> 18 år

4,2  -  7,7 mmol/L

2 - 18 år

3,3  -  7,7 mmol/L

 

Csv-Glukos

Inget angivet                     

 

Lv-Glukos

Inget angivet.

 

Medicinsk bakgrund

Glukos i serum/plasma (S-Glukos/P-Glukos)är förhöjt vid diabetes mellitus samt ibland vid stresstillstånd som t.ex. hjärtinfarkt, akut pankreatit och intracerebral tryckstegring och ibland vid farmakologisk behandling, t.ex. med kortison. Diagnosen diabetes ställs hos personer som vid upprepade mätningar av fasteblodsocker har värden på 7,0 mmol/L eller högre. För personer ≥ 20 år kan ett konfirmerande HbA1c värde användas för diabetes typ II, men ej för diabetes typ I, gravida och barn. Sänkta värden ses vid överdosering av insulin eller blodsockersänkande mediciner, försämrad leverfunktion, binjurebarksvikt m.fl. tillstånd.
Glukos i ledvätska (Lv-Glukos) satt i relation till S-Glukos används som komplement till cellräkning vid utredning av misstänkt septisk artrit.
Glukoshalten i ledvätska är normalt vid samma koncentration eller något lägre än glukoshalten i blod. Vid septisk artrit ligger glukosvärdet < 50 procent av S-Glukos.
Glukos i Cerebrospinalvätska (Csv-Glukos) härrör från blodet. Koncentrationen av glukos i cerebrospinalvätska varierar parallellt med den i blod och är normalt cirka 35 procent lägre. Specificiteten för detta är dock låg.
Sänkt Csv-Glukos satt i relation till S-Glukos används som komplement till cellräkning vid utredning av bakteriell meningit. Sarkoidos, subaraknoidal blödning, hypoglykemi, maligna tumörer i hjärnhinnor kan också ge upphov till sänkt Csv-Glukos. Ökning av Csv-Glukos tyder på ökning i S-Glukos under de senaste två timmarna eller av blodtillblandning av cerebrospinalvätskan.
Glukos i ascites- och pleuravätska är oftast lägre än i plasma vid inflammationer. Glukos i pleuravätska anses vara särskilt lågt vid reumatoid artrit och neoplasier.

Metod

Spektroskopisk metod

Ackrediterad

Ja, serum Klin kem lab Sunderbyn.Sökord:

Glukos artrit blodsocker diabetes-mellitus hyperglykemi hypoglykemi ledvätska likvor meningit metabolt-syndrom medvetslöshet septisk-artrit cerebrospinalvätska glu gluF SPglu LVglu PVglu DVglu
  • Redaktör: Kati Palo Fredriksson
  • Ansvarig: Elisabet Söderström, överläkare klinisk kemi
  • Senast ändrad: 2022-12-13 15:29